Saltar apartados

II PEP EN COMUNICACIÓ LLENGUA I MEDIACIÓ CULTURAL

Programa d'Estudis Propis En Comunicació, llengua i Mediació Cultural 2018-2019

Professorat: Eugeni Alemany (actor i presentador), Mamen Asencio (RNE), Enric Balaguer (UA), Joan Borja (UA), Carles Cano (escriptor), Verònica Cantó (AVL), Juli Capilla (escriptor i editor), Ali Castelló (músic i etnopoetòloga), Mercè Climent (escriptora i editora), Teodor Crespo (historiador), Dari Escandell (UA), Almudena Francés (actriu i escriptora), Anna Francés (assessora docent), M. Jesús Francés (etnopoetòloga),  Francesc Gisbert (escriptor i creador cultural), Víctor G. Labrado (escriptor), Miquel González (director Alicante Plaza), Josep Gregori (Bromera), Manel Lillo (periodista El Temps), Pepa López (actriu), Joan Vicent Martín (historiador i creador cultural), Dani Miquel (músic i cantant), Josep Vicent (director de l’ADDA, compositor i director d’orquestra), Ricard Peris (Andana), Baltasar Ripoll (UA), Xavi Sarrià (autor, compositor i cantant) i Vicent Vidal (UA).

 

INFORMACIÓ GENERAL

Tríptic1

Tríptic2

El Programa d'Estudis Propis en Comunicació, Llengua i Mediació Cultural consta de cinc mòduls formatius que permeten l'obtenció simultània en la Universitat d'Alacant d'un títol de Màster, un títol d'Especialista i un títol d'Expert.

Els títols de la Universitat d'Alacant als quals és pot accedir cursant el present programa d'estudis són els següents:

 • MÀSTER EN COMUNICACIÓ I MEDIACIÓ CULTURAL
 • ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓ I MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA
 • EXPERT EN COMUNICACIÓ I GESTIÓ CULTURAL

 

 • L'objectiu d'aquests estudis apunta a l'obtenció d'una formació universitària àmplia, dinàmica i aplicada en relació amb els capacitats i els funcions essencials d'un especialista qualificat en l'àmbit de la mediació lingüística i la gestió cultural: tant en els institucions i els administracions públiques com en el sector professional dels projectes i els empreses privades. Aquestes capacitats i funcions és refereixen a la llengua i la cultura pròpies de l'àmbit valencià, i és concreten en els objectius específics següents:
  • Conéixer estratègies comunicatives bàsiques per a gestió i la promoció cultural.
  • Adquirir l'habilitat necessària per a redactar, crear, adaptar o traduir textos de totes els tipologies: en els administracions locals i autonòmiques, els mitjans de comunicació social i els empreses privades.
  • Conéixer els principals corrents estètics, literaris, artístics i culturals que incideixen en el treball d'un comunicador, programador o mediador cultural.
  • Ser capaç d'establir relacions coherents entre autors i moviments concrets de la història de la literatura amb altres formes de l'expressió i la creativitat humana: escultura, pintura, música, cinema, arquitectura, dansa, fotografia, etc.
  • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb un nivell C2 del marc europeu comú de referència.
  • Desenvolupar destreses per a l'anàlisi crítica dels discursos propis de la gestió cultural.
  • Adquirir nocions bàsiques de sociolingüística i d'història social de la llengua.
  • Manipular amb fluïdesa recursos comunicatius essencials en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) i xarxes socials.
  • Disposar dels competències tècniques necessàries per a optimitzar la creació verbal (escrita, oral o audiovisual) en contextos de comunicació social, mediació lingüística i gestió cultural.
 • Dirigit a:
  • Estudiants universitaris relacionats amb titulacions com: Grau en Mestre d'Educació Primària, Grau en Mestre d'Educació Infantil, Grau en Filologia Catalana, Grau en Turisme, Grau en Història, Grau en Humanitats, Grau en Traducció i Interpretació, Grau en Estudis Francesos, Grau en Estudis Anglesos, Grau en Estudis Àrabs i Islàmics, Grau en Espanyol: Llengua i Literatura, etc. També a diplomats, llicenciats i graduats en branques del coneixement afins, amb interés per millorar la formació aplicada en l'àmbit de la gestió textual i la mediació cultural; i a alumnes dels mòduls de formació professional de cicle superior.
  • Tècnics i professionals d'entitats públiques o privades vinculades al món de la comunicació, la medicació lingüística i la gestió cultural.
  • Joves emprenedors interessats en l'ampli ventall de possibilitats professionals relacionades amb la mediació lingüística i la gestió cultural.
 • Dates d'impartició:
  • Del 15 d'octubre de 2018 al 30 de juny de 2019

 

 •  Modalitat d'impartició:
  • Semipresencial

 

 • Lloc:
  • Aula Universitària d'Altea. Centre Cultural Gadea

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Programa d'Estudis Propis en Comunicació, Llengua i Mediació Cultural pot ser cursat mitjançant una única matrícula, com a Màster en Comunicació i Mediació Cultural, o bé de forma modular. Per a l'obtenció del títol de Màster en el format modular, els alumnes hauran de matricular-se individualment en cadascun dels mòduls formatius al llarg d'un o diversos cursos acadèmics, i posteriorment és matricularan en el Màster en Comunicació i Mediació Cultural, amb la sol·licitud de reconeixement dels crèdits prèviament obtinguts. Igualment, l'obtenció dels crèdits corresponents al títol d'Especialista en Comunicació i Mediació Lingüística, i al d'Expert en Comunicació i Gestió Cultural, és podrà fer en un o diversos cursos acadèmics i, una volta cursats, permetran l'obtenció de les respectives titulacions.

Descarregar la imatge en PDF

 

TAXES DE MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENT I LÍMIT D'ALUMNAT

Les taxes oficials de matrícula són les següents:

 • Màster en Comunicació i Mediació Cultural: 3.780 €
 • Especialista en Comunicació i Mediació Lingüítica: 2.173,50 €
 • Expert en Comunicació i Gestió Cultural: 1.449 € 

En el cas del Màster en Comunicació i Mediació Cultural es preveu el finançament —per mitjà de beques, materials i pràctiques preprofessionals remunerades— d’un mínim de 2.000 € per cada estudiant matriculat a fi de facilitar l’assumpció del cost de la matrícula, de manera que el cost final no superarà, de facto, un cost de 1.780 €.

Siga com vulga, l’import de les taxes de matrícula es podrà realitzar en un únic pagament o dividir-lo en quatre pagaments. El primer pagament (25% del total) es realitzarà en el termini màxim de deu dies des de la realització de l’automatrícula per part de l’alumnat, i no podrà ser domiciliat. El segon, el tercer i el quart pagament (25% del total, en cada cas) es realitzaran al desembre de 2017, al març de 2018 i al juny de 2018, respectivament, i sí que podran ser domiciliats.

Per a poder impartir el Programa d’Estudis en Comunicació, Llengua i Mediació Cultural amb les màximes garanties es requereix un mínim de 10 i un màxim de 50 estudiants.

 

PREINSCRIPCIÓ

Del 20 de juny al 30 de setembre de 2018

 

 Una volta finalitzat el termini de preinscripció és podrà consultar en la Secretària del Departament si es produeix cap vacant i resulta encara possible la matriculació.

 

Documentació necessària:

 

 • Fotocòpia compulsada o acarada del títol que dóna accés a l'estudi.
  • Si realitza la preinscripció presencialment en la Secretària del Departament, haurà d'aportar:
   • una fotocòpia del títol i mostrar el títol original per a realitzar la compulsa; o alternativament
   • una fotocòpia compulsada del títol.
  • Si realitza la preinscripció enviant la documentació per correu postal o electrònic, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del títol.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic, en el qual s'indique la càrrega horària dels estudis que hi donen accés
 • Curriculum vitae, que incloga fotografia de grandària carnet

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Currículum vitae i expedient acadèmic

Per a l'accés al curs de Màster i Especialista, l'aspirant ha de tenir un títol d'educació superior universitària, o bé ha d'estar cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a obtenir-lo (art. 7 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis).

Per a l'accés al curs d'Expert l'aspirant ha de reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials (art. 7 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis).

També es preveu la possibilitat d'accés als estudis d'Expert de professionals relacionats amb la comunicació i la gestió cultural. Per a això, si s'hi inscriuen aspirants, és plantejaria una prova especial d'accés (sense necessitat de reunir els requisits d'accés a la universitat), que serà degudament proposada per a l'aprovació en el Vicerectorat d'Estudis. Per a aquesta prova, els alumnes hauran de pagar les corresponents taxes de drets d'examen.

MATRICULACIÓ

Del 28 de setembre al 15 d'octubre de 2018

Procediment:

Una vegada que l'alumnat ha sigut seleccionat i admès pel director d'estudis, el Centre de Formació CONTÍNUA de la UA enviarà a l'alumnat la clau d'accés a UACLOUD (Campus Virtual) per correu electrònic. L'alumnat realitzarà l'automatrícula a través d'UACLOUD.

El Centre de Formació CONTÍNUA de la UA podrà sol·licitar a l'alumnat documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits a l'estranger. En el cas en que no se'n puga homologar el títol se sol·licitarà un informe tècnic de la universitat d'origen.

Si el nombre de persones matriculades no supera el mínim, la Universitat d'Alacant pot resoldre la no realització de l'estudi.

INFORMACIÓ

Informació acadèmica i estudis:

 Dr. Joan Borja i Sanz (joan.borja@ua.es)

 

Informació administrativa i preinscripcions:

Departament de Filologia Catalana (dfcat.edu@ua.es)
Universitat d'Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel: (+34) 96 590 3400 Extensió: 2060

 

 

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464