Saltar apartados

DOBLE TITULACIÓ

ESTUDIS SIMULTANIS

 

¿COM OBTENIR LES DUES TITULACIONS?

Per a obtenir les dues titulacions, a partir de segon curs d'Educació Primària i en 5 cursos acadèmics en total, l'alumne hauria de completar la seua formació en el Grau de Mestre en Educació Primària (és a dir, els 240 el crèdits requerits) i en Filologia Catalana (de la qual només hauria de fer 150 crèdits dels 240 que te), de manera que podrà aconseguir les dues titulacions amb 390 crèdits distribuïts com s'indica en el document següent: Memòria pla d'estudis Magisteri - Filologia Catalana

 • RECORDA: Una vegada superada alguna assignatura que té dret a reconeixement, hauràs de sol·licitar aquest reconeixement en la secretaria de la Facultat aportant fitxa informativa del teu expedient del Grau en Mestre en Educació Primària.
 • FULLET INFORMATIU

AVANTATGES DEL PLA

 • Et donarà la possibilitat d'optar a fer classe tant en Primària com en Secundària, i, per tant, t'obrirà considerablement el ventall laboral.
 • T'habilitarà a presentar-te a borses de treball i a oposicions per a impartir valencià en Secundària i Batxillerat
 • Atès que obtindràs un doble grau, t'ajudarà a pensar de manera diferent i a abraçar tasques de manera més creativa
 • Et permetrà perseguir dues passions: d'una banda, l'educació, i per un altre, la llengua i la cultura del nostre país.

POTS ACCEDIR A AQUEST PLA D'ESTUDIS DE DUES MANERES:

 • Per reconeixement de crèdits. Consulta els terminis establits en la Facultat per a reconeixement.
 • Fent la preinscripció en el grau de Filologia Catalana i, després, demanant la convalidació de les assignatures (fins a 60 crèdits), segons la taula de reconeixements de crèdits que tens ací.

PROGRAMA INDIVIDUALITZAT DE DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

MOTIVACIÓ

Aquesta proposta sorgeix d'una demanda real d'un cert perfil de l'alumnat que ha manifestat el seu desig de combinar la titulació de Grau en Mestre en Educació Primària (pla 2010) i la titulació de Grau en Filologia Catalana (pla 2010). Es tracta d'alumnat amb un alt rendiment acadèmic, normalment valencianoparlant, interessat en el món de l'educació i en la llengua i la cultura del País Valencià, que veu els avantatges de tenir dues titulacions per a poder tenir així, la possibilitat d'impartir docència tant en Primària com en Secundària i, per tant, ampliar considerablement el seu avantatge laboral.

Amb la intenció de facilitar a aquest alumnat la trajectòria acadèmica necessària per a obtenir les dues titulacions indicades i, després de valorar les diverses possibilitats, creiem que la millor proposta és aquesta que ara presentem: un programa individualitzat de doble titulació, que permeta a l'alumnat que curse o haja cursat, parcialment o íntegrament, el Grau en Mestre en Educació Primària incorporant-se també a Filologia Catalana i acabar, en un termini raonable, les dues titulacions.

TITULACIONS OBTINGUDES

La superació de les assignatures indicades en el "Disseny curricular" concedirà el títol de Graduat o Graduada en Mestre en Educació Primària i el títol de Graduat o Graduada en Filologia Catalana.

ADMISSIÓ

L'alumnat que desitge aprofitar els avantatges que ofereix aquest programa haurà de complir els requisits següents:

 1. Estar cursant o haver cursat parcialment o íntegrament el Grau en Mestre en Educació Primària (pla 2010) en la Universitat d'Alacant
 2. Haver superat, com a mínim, 30 crèdits ECTS del primer curs del Grau en Mestre en Educació Primària. Aquests 30 crèdits correspondran, necessàriament, a les següents assignatures:

 3. Sol·licitar l'admissió al Grau en Filologia Catalana en el termini establit per la Universitat d'Alacant per a cada curs acadèmic

DISSENY CURRICULAR

Per a obtenir les dues titulacions, a partir del segon curs d'Educació Primària i en 5 cursos acadèmics en total, l'alumnat haurà de completar la seua formació en el Grau de Mestre en Educació Primària (és a dir, els 240 crèdits requerits) i en Filologia Catalana (només hauria de fer 150 crèdits dels 240 que té), de manera que podrà aconseguir les dues titulacions amb 390 crèdits distribuïts de la següent manera:

CURS FORM. BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TFG TOTALS
1 36 24     60
2 36 48     84
3 30 42 12   84
4 6 66 12 6 84
5   72   6 78
TOTALS 60 150 24 12 390

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES D'AQUEST PROGRAMA PER CURS I SEMESTRE

ASSIGNATURES - PRIMER CURS

PRIMER
CODI ASSIGNATURES TRIMESTRE TIPUS GRAU
17510 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 1r BÀSICA Mestre Educació Primària
17511 GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS 1r BÀSICA Mestre Educació Primària
17512 TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ 1r BÀSICA Mestre Educació Primària
17515 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 2n BÀSICA Mestre Educació Primària
17516 DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n BÀSICA Mestre Educació Primària
17517 CANVIS SOCIALS, CULTURALS I EDUCACIÓ 2n BÀSICA Mestre Educació Primària
17513 LLENGUA CATALANA I PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17514 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA PER A L'ENSENYAMENT PRIMARI 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17518 DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA: SENTIT NUMÈRIC 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària

17509

17519

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: FRANCÈS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària

ASSIGNATURES - SEGON CURS

SEGON
CODI ASSIGNATURES TRIMESTRE TIPUS GRAU
17520 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 1r BÀSICA Mestre Educació Primària
17521 ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES 2n BÀSICA Mestre Educació Primària
17525 PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ 1r BÀSICA Mestre Educació Primària
17526 DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n BÀSICA Mestre Educació Primària
31721 LINGÜÍSTICA GENERAL II 1r BÀSICA Filologia Catalana
30012 INTRODUCCIÓ A LES GRANS OBRES DE LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA 2n BÀSICA Filologia Catalana

31911

31913

LLATÍ I LLENGÜES EUROPEES

LA LLENGUA GREGA: ORÍGENS I EVOLUCIÓ

1r BÀSICA Filologia Catalana
17522 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17523 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17524 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17527 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17528 DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA: SENTIT GEOMÈTRIC 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17529 MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
30014 HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana

ASSIGNATURES - TERCER CURS

TERCER
CODI ASSIGNATURES TRIMESTRE TIPUS GRAU
17501 PRÀCTICUM I 1r BÀSICA Mestre Educació Primària
30021 LITERATURA CATALANA: PRIMERES GRANS OBRES 1r BÀSICA Filologia Catalana
31811 TEORIA DE LA LITERATURA I 1r OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
17531 LLENGUA CATALANA II PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17532 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17533 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
17534 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17541 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
31820 TEORIA DE LA LITERATURA II 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30020 PROSA CATALANA CONTEMPORÀNIA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana

17811

17802

USUARI INDEPENDENT D'ANGLÈS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

1r OPTATIVA Mestre Educació Primària
17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ 1r OPTATIVA Filologia Catalana

ASSIGNATURES - QUART CURS

QUART
CODI ASSIGNATURES TRIMESTRE TIPUS GRAU
31921 LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES 1r BÀSICA Filologia Catalana
17502 PRÀCTICUM II 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17530 DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
17540 DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA 1r OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària
30023 INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES TEATRALS (CATALÀ) 1r OBLIGATÒRIA Filologia Catalana

17503

2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària

17557

LITERATURA CATALANA INFANTIL 2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària

30022

FONAMENTS DE LA NORMA LINGÜÍSTICA CATALANA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana

 

 

29620

30620

31620

31120

31920

31922

Tria una de les següents assignatures

 

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA II

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

LITERATURA GREGA: PROSA

2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana

17504

TREBALL DE FI DE GRAU

2n OBLIGATÒRIA Mestre Educació Primària

17554

DRAMATITZACIÓ I TEATRE A L'AULA (CASTELLÀ)

2n OPTATIVA Mestre Educació Primària

ASSIGNATURES - CINQUÈ CURS

CINQUÈ
CODI ASSIGNATURES TRIMESTRE TIPUS GRAU
30031 FONÈTICA I FONOLOGIA CATALANES 1r OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30035 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XV (I) 1r OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30037 ELS PARLARS CATALANS 1r OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30041 SINTAXI CATALANA 1r OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30043 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX 1r OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30030 MORFOLOGIA CATALANA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30032 LITERATURA CATALANA MODERNA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30034 ORÍGENS I EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30036 LITERATURA CATALANA, CULTURA I ART 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30038 POESIA CATALANA CONTEMPORÀNIA 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30040 SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30042 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XV (II) 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana
30099 TREBALL DE FI DE GRAU 2n OBLIGATÒRIA Filologia Catalana

 

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464