Saltar apartados

Sandra Montserrat Buendia


 

 

 

 

 

CATEGORIA ADMINISTRATIVA

Professora Titular d’Universitat de Filologia Catalana 

 

PERFIL

Semàntica i lexicologia

Llengua catalana 

 

DADES DE CONTACTE 

Adreça electrònica: sandra.montserrat@ua.es  

Telèfon: +34 965 90 3412 

Extensió: 3412 

Fax: +34 96 590 9330 

Ubicació del despatx: Facultat de Filosofia i Lletres I, 3a Planta (Codi Sigua: 0020P3005) 

 

 DOCÈNCIA 2020/21

 30010 CATALÀ: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA II grup 1 (TEO) 

30010 CATALÀ: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA II grup 1 (PRA) 

30013 RECURSOS PER Al CONEIXEMENT I ÚS DEL CATALÀN grup 1 (TEO) 

30013 RECURSOS PER Al CONEIXEMENT I ÚS DEL CATALÀN grup 1 (PRA)

30022 FONAMENTS DE LA NORMA LINGÜÍSTICA CATALANA grup 1 (TEO)

30022 FONAMENTS DE LA NORMA LINGÜÍSTICA CATALANA grup 1 (PRA)

30056 CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT grupo1 (TEO)

30056 CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT grupo1 (PRA)

20170260 CURS SOBRE LLENGUA E IDENTITAT AL SUR: EL RETO EDUCATIVO DE CONTRUIR UNA SOCIETAT

 

Investigació actual: 

-            Semàntica diacrònica. Canvi lexicosemàntic. Contacte de llengües. Semàntica cognitiva. Pragmàtica diacrònica

-            Ortoèpia aplicada (especialment al teatre)

-            Traducció

-            Adaptació lingüística (al valencià)

-            Sintaxi diacrònica. Gramaticalització

-            Estudi lingüístic d’obres literàries

-            Lingüística de corpus

-            Desplegament de les habilitats orals

-            Noves tecnologies aplicades a l’autoaprenentatge del valencià. Programari de fonètica

-            Xarxes socials i entorns personals d’aprenentatge a l’aula de Valencià: llengua i literatura

-            Lexicografia i estandardització

 

CURRÍCULUM

1)    Formació acadèmica 

Llicenciada en Filologia Catalana, per la Universitat d’Alacant (1998)

Llicenciada en Lingüística, per la Universitat de Barcelona (2002)

Doctora en Filologia Catalana, per la Universitat d’Alacant (2004)

Diploma de Postgrau en Terminologia i necessitats professionals (2006, Institut Interuniversitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra)

 

2)    Projectes de recerca: 

-          Gramática del Catalán Antiguo (Josep Martines com a investigador principal; MICINN, FF12009-13065, FILO). Ha permés constituir el corpus per a redacció de la gramàtica del català antic (cf. infra).

-          Gramàtica del català antic (Josep Martines i Manuel Pérez-Saldanya com a investigadors principals, Universitat de València): gramàtica històrica de la llengua catalana (des dels orígens fins a l’edat moderna), ja en fase de redacció per un equip de més de 70 especialistes de casa nostra i d’universitat estrangeres.

-          Gramàtica del Català Modern (1601-1834) (Josep Martines com a investigador principal; MINECO, Ref. FFI2012-37103). Ha permès de constituir el corpus per a una futura Gramàtica del català modern.

-          Projecte institucional europeu isic-vitra (dirigit per Vicent Matines, Universitat d’Alacant). Dins aquest projecte hi ha constituït un grup d’investigadors i becaris vinculats a la recerca en semàntica i sintaxi diacròniques i lingüística de corpus.

-          Constitució del corpus textual per a l’elaboració d’una gramàtica antiga del català antic (orígens/ 1600) (dotat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC))

-          Constitució del corpus textual per a l’elaboració d’una gramàtica antiga del català modern (1601-1833) (dotat per l’IEC)

-          Elaboració d'un corpus oral dialectal del valencià col.loquial (CorDiVal)  (GV/2017/094)

 

3)    Publicacions i comunicacions: 

Investigació i didàctica sobre noves tecnologies. Xarxes socials. Entorns personals d’aprenentatge (aportacions més rellevants): 

 1. Cursos dirigits

-          Directora del curs La competència digital a l’escola: realitat o ficció?,  Universitat d’Alacant (2012).

-          Directora del curs Realitat 2.0: Experiències TIC en català a les aules, Universitat d’Alacant (2013).

-          Codirectora del curs XarxaMOOC, un curs massiu, obert i en línia per a l’aprenentatge del català amb fins específics, Universitat d’Alacant (2013).

-          Directora del curs Com aprenem en un món digital? Els Entorns Personals d’Aprenentatge: experiències en català, Universitat d’Alacant (2014). 

 1. Publicacions

-          Montserrat, Sandra & Hernàndez, Pep (dir.) (2013): Revista, Ítaca, 2013, Núm. 4, Dossier: Les TIC a l’aula, Alacant, Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant.

-          Montserrat, Sandra & Hernández, Pep (2013) “Les TIC a l’aula: una realitat”, Ítaca. Revista de Filologia, 4, Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant. (https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/37079)

-          Montserrat, Sandra & Segura, Carles (2014): “Reflexions a l’entorn de les TIC-TAC: l’ús de Facebook”, Estudis filològics en homenatge a la professora Maria Antònia Cano, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.

 Comunicacions

-          Rovira, J.; Escolano, R.; Montserrat, S.; Conca, J.A (2011): “MOOC para la enseñanza de lenguas. Diseño, análisis y dificultades de XARXA MOOC”, II Congreso universitario sobre redes sociales, Gandía.

-          Montserrat, S. (2012): “La realitat a les aules: actuacions i problemàtiques. La Competencia Digital a l’escola: realitat o ficció?”, Universitat d’Estiu Rafael Altamira, Universitat d’Alacant.

-          Montserrat, S.; Segura, C. (2013); “Les TIC en l’aprenentatge comunicatiu”, Realitat 2.0: Experiències TIC en català a les aules, Universitat d’Alacant.

-          Escolano, Robert; Montserrat, S. (2014): “Xarxa MOOC, un curs massiu, obert i en línia per a l’aprenentatge del català amb fins específics”, XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, València.

-          Montserrat, Sandra (2016): “Aprenc ergo construïsc: Facebook i la Gramàtica de Construccions Cognitiva” (comunicació acceptada), XIX Congreso Internacional EDUTEC, Universitat d’Alacant.

 

Investigació en lingüística teòrica, computacional i lingüística de corpus (aportacions més rellevants) 

 1. Beca

-          1999: Projecte d’investigació ‘Desarrollo de un sistema de traducción automática del castellano al balear, catalán y valenciano’, Universitat d’Alacant (Concurs públic Llicenciats Propia AJG 08/03/1991) 

 1. Publicacions

-          Forcada, M., Garcia, M., Iturraspe, A., Gilabert, P., & Montserrat, S. (1999): “A compiler for morphological analysers and generators based on finite-state transducers” dins Procesamiento del Lenguaje Natural, 25. (https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1947)

-          Forcada, M., Garcia, M., Iturraspe, A., Gilabert, P., & Montserrat, S. (2001): “The Spanish Catalan machine translation system interNOSTRUM” dins del Machine Translation Summit VIII (Santiago de Compostela, setembre de 2001).

-          Forcada, M., Garcia, M., Iturraspe, A., Gilabert, P., & Montserrat, S. (2002): “Herramientas para la construccción de sistemas de traduccción automática: aplicación al par castellano-catalán”, dins Actas del IV Congreso de Lingüística General, Cádiz, del 3 al 6 de abril de 2000, vol. II, Cádiz: Área de Lingüística General, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá.

-          Forcada, M., Garcia, M., Iturraspe, A., Gilabert, P., & Montserrat, S. (2005): “Desenvolupament guiat per corpus d’un analitzador morfològic de català antic”, Romanistische Korpuslinguistik II. Romance Corpus Linguistics II, Gunter Narr Verlag.

-          Montserrat, Sandra (2007): “Entre la dixi i la definitud: els verbs de moviment resultatiu en català antic”, Caplletra, 39.

-          Montserrat, Sandra (2007): La semàntica diacrònica cognitiva. Una aplicació a propòsit de ‘venir’, ‘arribar’ i ‘aplegar’ (segles XII-XIX), Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valencia, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

-          Montserrat, Sandra (2012): “La perífrasi estar + gerundi en català antic: un estudi de corpus”, dins Y. Bürki, M. Cimeli & Rosa Sánchez (eds.), Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue. Encuentros filológicos (ibero)románicos. Estudios en homenaje a la profesora Beatrice Schmid, München, Peniope. (https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/34281)

-          Montserrat, Sandra (2012): “Continuar + gerundi i seguir + gerundi: un estudi de corpus”, eHumanista. Journal of Iberian Studies, 2.

-          Martines, Josep & Sandra Montserrat (2014): “Subjectivació i interferència en l’evolució semàntica i en l’inici de la gramaticalització de jaquir (segles XI-XII)”, Caplletra, 56. (https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36353)

-          Montserrat, Sandra (2014): “‘Dar/donar’ i ‘fer + substantiu psicològic’ en català antic (ss. XIII-XVI): una aproximació basada en la Gramàtica de Construccions”, Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 4.( https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/34283)

-          Martines, Josep & Montserrat, Sandra (2015): Semantic Change, Catalan Journal of Linguistics. 2015, 14 (http://revistes.uab.cat/catJL). (https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52245) 

 1. Comunicacions 

-          Montserrat, Sandra, i Segura, Carles, «L'aprenentatge de les construccions. El cas de la construcció EN-partitiva (II)», VIII Simposi Internacional Noves Tendències en el+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (Edat Mitjana i Edat Moderna). De la Innovació al Cànon, la Nucia, 25 de maig de 2016 i 2-3 de juny de 2016.

-          Montserrat, Sandra, «Els discursos prescriptius i els discursos identitaris en l'ensenyament del català. Avancem cap a una gramàtica basada en la gramàtica de construccions», 25è Col·loqui Germano-català, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Alemanya, 21-24 de setembre de 2016.

-          Montserrat, Sandra, «Metodologia en l'estudi diacrònic de les perífrasis verbals», Gramàtica i diacronia. La investigació en Sintaxi Històrica, Universitat de Barcelona, 28 d’abril de 2017. Ponència invitada.

-          Montserrat, Sandra i Andreu Sentí: «Elaboración de un corpus oral y col·loquial del catalán valenciano», X Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. AELINCO, Cáceres, 9-11 de maig de 2018.  

 1. Cursos impartits

-          2002: “La gramaticalización y los verbos de movimiento. ‘Venir a + inf’: estudio comparativo catalán-castellano”, Curs ‘El verbo y sus clasificaciones: aplicaciones lexicográficas, traductológicas, computacionales y metafóricas’, Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universitat d’Alacant.

-          2011: “Introduction to Cognitive Grammar and Diachronic Language Change. Corpus linguistics”, Albert-Ludwigs-Universität, Friburg (Alemanya).

-          2011: “Semantics in Catalan Language. Corpus linguistics”, Universitat de Szeged (Hongria). 

 1. Premis

-          Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua, corresponent al LXXIV Cartell de Premis i Borses d’Estudi pel treball titulat “Evolució Semàntica i Gramaticalització de venir (segles XII-XVI). Una aproximació segons la Semàntica Diacrònica Cognitiva”, atorgat pel ple de l’Institut d’Estudis Catalans, dotat amb 4.200 € (22 d’abril del 2005)

 

Investigació i didàctica sobre el desplegament de les habilitats orals i escrita (aportacions més rellevants): 

 1. Cursos dirigits

-          Codirectora del I Curs del Seminari Permanent ‘Desenvolupar l’expressió oral en valencià’, a càrrec de Joaquim Dolz, Universitat d’Alacant (2005).

-          Directora del curs Nous reptes en el tractament del valencià com a segona llengua. El model oral. La integració de llengües i continguts, Universitat d’Alacant (2008).

-          Codirectora del curs Ensenyar segones llengües als contextos educatius actuals, Universitat d’Alacant (2009).

-          Organitzadora del XXII Curs de Sociolingüística de la Nucia: ‘Ensenyament, difusió i ús de la Norma Lingüística (i 2)’, Universitat d’Alacant (2009).

-          Directora del II Curs del Seminari Permanent: ‘Els tàndems lingüístics’, Universitat d’Alacant (2010).

-          Directora del III Curs del Seminari Permanent: ‘La interacció oral a Secundària’, Universitat d’Alacant (2010).

-          Codirectora del curs Models educatius plurilingües, Universitat d’Alacant (2010).

-          Codirectora del curs Parlem en públic: estratègies per a l’èxit comunicatiu, Universitat d’Alacant (2011).

-          Directora de la I Jornada sobre l’àmbit comunicatiu en català al País Valencià, Universitat d’Alacant (2015).

-          Preparadora de l’equip de debat (en valencià) de la Universitat d’Alacant per al concurs Lliga de debat universitària organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats en les edicions VI (2010, 1r classificat), VII (2011, 3r classificat),VIII (2012, 3r classificat), IX (2013, 5é classificat) i X (2014, 5é classificat). 

 1. Publicacions

-          Gonzàlvez, Héctor; Beltran, Vicent; Guardiola i Savall, M. Isabel; Manzanaro, Josep Miquel; Montserrat, Sandra; Segura, Carles; Gómez, A. G.; Moreno, F. (2007): Fonet. Pràctiques de fonètica autoavaluatives, Alacant, Universitat d’Alacant (format electrònic).

-          Montserrat, Sandra (2008): Llengua pràctica (1), Alcoi: Ed. Marfil.

-          Montserrat, Sandra (2008): Llengua pràctica (2), Alcoi: Ed. Marfil.

-          Escandell, Dari & Montserrat, Sandra (2008): “Estudi i valoració de l’activitat ‘Pràctiques de conversa en l’assignatura Llengua Catalana de la Diplomatura de Mestre’, curs 2007-2008”, dins Lozano Cabezas, I.& Pastor Verdú, F. (eds.), VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La participación de la comunidad educativa en Diseño de Títulos, Alacant, Universitat d’Alacant.

-          Guardiola, Maria Isabel, López, Bernat, Luna, Sol & Montserrat, Sandra (2009): “Cal ensenyar a parlar? Com ho podem fer?”, dins Beltran, V.; Guardiola, M. I.; Martines, J.; Montserrat, S.; Segura, C. (eds.), Actes del I Simposi “Ensenyament de la llengua: currículum, metodologia i planificació lingüística”, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.

-          Montserrat, Sandra & Escandell, Dari (2014): “Tàndems de Llengua: una proposta de voluntariat lingüístic a la Facultat d`Educació”, Estudis filològics en homenatge al professor Joan J. Ponsoda, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.

-          Autoria compartida de diversos llibres per a l’ensenyament de la llengua en primària, secundària i batxillerat en editorials valencianes. 

 1. Comunicacions

-       Montserrat, S (2011): “Didàctica de la llengua”, Llengua i Literatura en les proves d’accés a la Universitat, Alcoi, 12/01/2011 - 02/03/2011.

-       Montserrat, S. (2012): “Ensenyament, context i codificació”, XXV Curs de Sociolingüística de La Nucia: Ensenyament, Context Sociolingüístic i Codificació de les Llengües a l’Estat Espanyol, Seu Universitària de La Nucia.

-       Montserrat, S. (2012): “Metodologia i avaluació de la interacció oral a l’aula”, 1st International Symposium «New trends in R&D in Literature, Language, Education and IST on Crown of Aragon (Medieval and Early Modern). From innovation to canon», Universitat d’Alacant, 18/12/2012 - 19/12/2012.

-       Montserrat, S; Segura, C. (2013): “Didàctica de l’escriptura i de l’expressió oral”, XXVI Curs de Sociolingüística de La Nucia: 100 anys de Normes Ortogràfiques. Sociolingüística i Ensenyament, Seu Universtària de La Nucia, 08/11/2013-30/11/2013.

-       Montserrat, Sandra, i Segura, Carles, «Ensenyar a comunicar-se en un context de minorització», I Jornada del Grau en Filologia Catalana. Passió per la Llengua: Ensenyament i Recerca, Universitat d’Alacant, 16 de març de 2016.

-       Montserrat, Sandra, i Segura, Carles, «La gramàtica de les construccions i la seua aplicació a l'aprenentatge de llengües», AESLA2016, Palau de Congressos d’Alacant, 14-16 abril de 2016. 

 1. Cursos impartits

-          2005: “Planificació i estratègies d’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral”, dins de les Sessions de formació del professorat del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari. Centre: Universitat d’Alacant. Entitat organitzadora: Direcció General d’Ensenyament en Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana.

-          2005: “Pràctiques de fonètica catalana amb mitjans electrònics”, dins del I Simposi “L’ensenyament de la llengua: currículum, metodologia i planificació lingüística”. Centre: Universitat d’Alacant. Entitat organitzadora: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.

-          2006: “Llengua oral: planificació i estratègies”, IX Curs de Formació sobre l’Ús Vehicular de Llengües en el Sistema Educatiu Valencià. Centre: IES Benicalap (València). Entitat Organitzadora: Direcció General d’Ensenyament-Ensenyaments en Valencià (Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana).

-          2009-2014: “Tècniques de preparació d’un discurs i d’un debat”, dins dels Cursos de Cultura de la Universitat d’Alacant.

-          2009: “Comunicació oral: l’art de parlar en públic”, XLI Universitat Catalana d’Estiu.

-          2009: “Experiències didàctiques per a treballar l’oral a l’ensenyament secundari”, Universitat d’Estiu Rafael Altamira.

-          2011: “Estratègies d’oralitat”, Universitat de València. Departament de Filologia Catalana.

-          2015: “Taller de debats, nivells B2 i C2”, Escola oficial d’Idiomes d’Elx.

-          2015: “Taller de debats, nivells B2 i C2”, Escola oficial d’Idiomes de Benidorm.

-          2107: “Parlem en públic, com exposem els nostres arguments: Curs preparatori Lliga de debat universitària 2017.”, Universitat de València

-          2018: “Parlem en públic, com exposem els nostres arguments: Curs preparatori Lliga de debat universitària 2018.”, Universitat de València. 

Activitat cultural i literària: 

 1. Activitat:

-          Traductora del castellà al valencià d’obres teatrals

-          Adaptadora d’obres teatrals catalanes i textos catalans antics al valencià actual

-          Assessora en ortoèpia d’actors i actrius per a representacions teatrals

-          Assessora lingüística d’obres de teatre

-          Actriu de teatre del grup Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant (dir. Tomàs Mestre)

-          Actriu de la companyia Saineters (dir. Tomàs Mestre)

-          Membre de l’organització teatral Esclafit Teatre (dir. Joan Nave) 

 1. Premis:

-          Premi “Maties Ruiz” a la correcció en l’ús de la llengua i la dicció, dotat amb 1.000 € i patrocinat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (jurat: Emili Casanova), per a l’obra Lisístrata (2012, Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant).  

 1. Traduccions al català:

-          Traducció al català de Lisístrata d’Aristòfanes, sobre la traducció i versió de Pedro Sáenz Almeida (amb marcatge ortoèpic per als actors i actrius), per al grup Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant.

-          Traducció al català de Cos a Cos, de Juan Luis Mira (amb marcatge ortoèpic per als actors i actrius), per al grup Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant (2012).

-          Traductora al català de la pàgina web de la Universitat d’Alacant (contractada pel Secretariat de Promoció del Valencià, 1998). 

 1. Adaptacions al valencià:

-          Adaptació al valencià de Morir (o no), de Sergi Belbel (amb marcatge ortoèpic per als actors i actrius), per al grup Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant (2010).

-          Adaptació al valencià de Després de la pluja, de Sergi Belbel, per al grup Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant (2014). 

 1. Assessorament ortoèpic i lingüístic:

-          Assessorament ortoèpic per al actors i les actrius del grup Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant.

-          Assessora de llengua medieval per a Joanot (dir. Joanmi Reig), espectacle de l’organització teatral Esclafit Teatre (2016).

 Actriu:

-          Actriu amateur del grup Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant en els muntatges: Dakota (2005), Call Center (2006), En cap cap cap (2007), 1,2,3  Molins (2008), Antaviana  (2009), Morir (o no) (2010), Lisístrata (2011) i Cos a cos (2012), sota la direcció de Tomàs Mestre.

-          Actriu professional de la companyia Saineters en els muntatges: Pare vosté la burra, el mus... si cal, de Felip Melià (dirigida per Andrés Vinaches, 2009), Deixa’m que et deixe, de Joan-Lluís Moreno i Tomàs Mestre (dirigida per Tomàs Mestre, 2012), Miles Gloriosus (dirigida per Tomàs Mestre, 2014). 

 1. Estudis lingüístics i estilístics sobre obres literàries (una tria):

-          Gonzàlvez, Héctor & Montserrat, Sandra (2000): “Estudi de la semàntica del verb ‘venir’ en l’obra poètica d’Ausiàs March’ dins Compagna, A. M.; De Benedetto, A.; Puigdevall, N. (eds.), Momenti di cultura catalana in un millenio. Atti del VII Convegno dell’AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), Liguori Publications.

-          Montserrat, Sandra (2002): “Valors de la perífrasi ‘arribar a + inf’ en el discurs rondallístic mallorquí”, Interlingüística, 13.

-          Alemany, R.; Garcia, M.; Gonzàlvez, H.; Llorca, Francesc X; Manzanaro, J. M; Martín, Ll.; Martos, J. L; Montserrat, S.; Perujo, Joan. M. (2008): Diccionari del lèxic de les poesies d’Ausiàs March, València, Denes.

-          Escandell, Dari & Montserrat, Sandra (2009): “Recursos rondallístics en la narrativa de Maria-Antònia Oliver: tòpics i llengua”, dins Armangué, J.; Valriu, C. (eds.), Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans, Gràfica del Parteolla.

-          Martines, Josep & S. Montserrat (2009): “La llengua de les Poesies d’Ausiàs Marc. Un tast de la sintaxi (i)”, dins Journal of Catalan Studies, 12 (http://www.anglo-catalan.org/jocs/12/articles.html).

-          Montserrat, Sandra (2012): “Els mots gramaticals en el Curial e Güelfa: El cas de pur”, dins Ferrando Francés, Antoni (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

-          Montserrat, Sandra (2012): “Les perífrasis aspectuals en el Curial e Güelfa”, dins Ferrando Francés, Antoni (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

 

 

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464