Saltar apartados

M. Àngels Fuster Ortuño


M. Àngels Fuster

Categoria administrativa:

Ajudant Doctora

Perfil:

 

 

 

 

 

 • DADES DE CONTACTE

Adreça electrònica: ma.fuster@ua.es

Telèfon: +34 965 90 3400

Extensió: 2375

Fax: +34 96 590 9330

Ubicació del despatx: Plataforma de la Facultat de Filosofia i Lletres I (Codi Sigua: 0020PB044)

 

DOCÈNCIA: 2013/14

INVESTIGACIÓ ACTUAL

BREU CURRÍCULUM 

 

 • DOCÈNCIA 2014/15                    

32513       INICIACIÓ A LA LLENG. CAT. I grup 02 (TEO)

32513       INICIACIÓ A LA LLENG. CAT. I grup 01.2 (PRA)                         

32613       TRAD. GEN. DIR. B-A (I): ANGLÉS-CATALÀ (TEO)                        

32613       TRAD. GEN. DIR. B-A (I): ANGLÉS-CATALÀ (PRA)                         

32617       TRAD. GEN. DIR. B-A (II): ANGLÉS-CATALÀ (TEO)                        

32617       TRAD. GEN. DIR. B-A (II): ANGLÉS-CATALÀ (PRA)                       

32623       TRAD. GEN. INV. A-B: ANGLÉS-CATALÀ (TEO)                            

32623       TRAD. GEN. INV. A-B: ANGLÉS-CATALÀ (PRA)

 

 • DOCÈNCIA 2013/14

30010      CAT.: EXPR. ORAL I ESCRITA II grup 01.2 (PRA)                         

32513       INICIACIÓ A LA LLENG. CAT. I grup 01.2 (PRA)                         

32613       TRAD. GEN. DIR. B-A (I): ANGLÉS-CATALÀ (TEO)                        

32613       TRAD. GEN. DIR. B-A (I): ANGLÉS-CATALÀ (PRA)                         

32617       TRAD. GEN. DIR. B-A (II): ANGLÉS-CATALÀ (PRA)                        

32617       TRAD. GEN. DIR. B-A (II): ANGLÉS-CATALÀ (TEO)                       

32623       TRAD. GEN. INV. A-B: ANGLÉS-CATALÀ (TEO)                            

32623       TRAD. GEN. INV. A-B: ANGLÉS-CATALÀ (PRA)

                          

 • INVESTIGACIÓ ACTUAL
 • Traducció literària.
 • Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques.
 • Fraseologia i paremiologia.
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca filològica, traductològica i a l’educació.

 

 • BREU CURRÍCULUM

1. Formació acadèmica

 • Llicenciada en Traducció i Interpretació: Anglés, per la Universitat d’Alacant (2002)
 • Tesi de Llicenciatura per la Universitat d’Alacant (2008).
 • Doctorat en Traducció i Interpretació “mención de calidad: MEC 2005-actualitat” (2009). Tesi doctoral “Curial e Güelfa multilingüe. Traducció a l’espanyol de Curial e Güelfa tenint en compte les seues traduccions a l’espanyol i a l’anglés publicades durant els segles XX i XXI. Eines per a l’anàlisi multilingüe de clàssics literaris catalans i romànics”.
 • DEA en el Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis Filològics Interdisciplinars (Filologia Catalana i Afins) (2009).
 • Màster Universitari en Traducció i Correcció de Textos (Català-Espanyol-Anglés), per la Universitat d’Alacant (2002).
 • Master Universitari en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) (2007).

2. Grups d'investigació actuals

 • Grup - Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats.
 • Grup - Poder público, sociedad y cultura en el reino de valencia, ss. XIII-XV.
 • Projecte institucional de recerca IVITRA (Institut Virtual Internacional de Traducció).

3. Darreres publicacions i comunicacions

3.1 Publicacions

2004: «Recursos para traductores en Internet», dins Rosabel Roig Vila (ed.), Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula. Alicante: Universitat d’Alacant. ISBN: 84-688-6710-1
2005: «La traducció feminista: comparació del concepte d’equivalència de la teoria feminista amb el de les escoles lingüístiques», Revista de Lengua y Literatura Catalana, Gallega y Vasca, XI. Madrid: UNED Ediciones, pp. 241-258. ISSN: 1130-8508.

2006a: «Recursos para traductores en Internet», Quaderns Digitals. Volum I Jornades Novadors.
2006: ressenyes per al Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, volum 20. ISBN: 1130-3867.

2007a: Clàssics Valencians Multilingües, Martines Peres, V., Fuster Ortuño, M.A., Sánchez López, E. Alcoi: Ed. Marfil. ISBN: 978-84-268-1301-5.

2007b: «Filologia, Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació al servei del coneiximent dels clàssics valencians» Martines Peres, V., Fuster Ortuño, M.A., Sánchez López, E.en Clàssics Valencians Multilingües, Martines Martines Peres, V., Fuster Ortuño, M.A., Sánchez López, E. Alcoi: Ed. Marfil. ISBN: 978-84-268-1301-5.

2007c:  ressenyes per al Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, volum 21. ISBN: 1130-3867.

 2007d: «Curial e Güelfa multilingüe. Les traduccions del Curial e Güelfa al castellà i a l´anglès. Concordances i  traduccions», en Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Premios de Ayuda a la Investigación 2004 (Edición 2006). Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert - Excma. Diputación de Alicante, pp. 38-88. ISBN: 978-84-7784-520-1.

2007d: «Recepció multilingüe de la literatura medieval catalana. Traduccions i edició interlineal poliglota del Curial e Güelfa»; dins Alexander Fidora i Eliseu Trenc (eds.), La recepció de la literatura catalana medieval a Europa (2n Col·loqui Europeu d'Estudis catalans), Volum 1. Centre d'études et de recherches catalanes-Université Montpellier III, Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, pp. 225-239. ISBN: 978-2-87802-427-2.

2007e: “Traducció, difusió i recepció poliglota dels clàssics de la literatura catalana. Les traduccions del Curial e Güelfa (edició interlineal multilingüe)”; en Jordi Jané i Lligé & Johannes Kabatek, (eds): Fronteres entre l´universal i el particular en la literatura catalana. Tübingen: Shaker Verlag, Biblioteca Catalànica-Germànica - Beihefte zur Zeitschrift für Katalanistik, pp. 13-23. ISBN: 978-3-8322-6308-9.
2008a: ressenyes per al Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, volum 22. ISBN: 1130-3867.

2008b: «Concepte d´"equivalència" en traducció: joc de perspectives no equivalents. Entre la teoria feminista i les escoles lingüístiques» dins Assumpta Camps i Lew Zybatow (eds.), Traducción e intercambio cultural en la época de la globalización. Barcelona.Actas de la Conferencia Internacional "Traducción e Intercambio Cultural en la Época de la Globalización", mayo de 2006, Universidad de Barcelona. Peter Lang Publishing, Inc, pp.141-156. ISBN: 978-3-631-56358-8

2008c: «La traducción de clásicos medievales: el caso del la novela caballeresca catalana Curial e Güelfa»; dins Assumpta Camps i Lew Zybatow (eds.), La traducción literaria en la época contemporánea. Actas de la Conferencia Internacional "Traducción e Intercambio Cultural en la Época de la Globalización", mayo de 2006, Universidad de Barcelona. Peter Lang Publishing, Inc, pp.153-166. ISBN: 978-3-631-56358-8

2009a: «Los hechos de armas en el Curial e Güelfa. Claves terminológicas y culturales para entender el lenguaje literario caballeresco medieval desde una perspectiva multilingüe», dins Dominique de Courcelles y Vicent Martines (eds.) (2009): Humanisme et reinterpretations. Les traductions anciennes. La traduction des classiques valenciens et la tradition française. Paris: École nationale des chartes. En premsa.

2009b: «Spanish Technical Terminology: Neutral Spanish», dins Homenaje en memoria de Enrique Alcaraz Varó. Universitat d’Alacant. En premsa.

Altres treballs:

2004: Eines per a l’estudi del model de llengua en les novel·les contemporànies originàriament escrites en valencià i publicades per editorials valencianes (1997-2002). Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2005: Eines per a l’estudi del model de llengua en les novel·les contemporànies originàriament escrites en valencià i publicades per editorials valencianes (1992-1997). Reculls lèxics i concordances completes acarades. Acadèmia Valenciana de la Llengua.

3.2 Comunicacions i ponències

2004: «Recursos para traductores en Internet». Comunicació presentada en el Forum Aula i TIC, Universitat d’Alacant, celebrat l’1 juliol 2004.

2005: « La nova traducció filològica del Curial e Güelfa al castellà». Ponència presentada en el I Simposi Internacional de Traducció de Clàssics Valencians: Clàssics Valencians Multilingües. Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant) de l’1 al 3 de desembre de 2005.

2006a: «Recepció multilingüe de la literatura medieval catalana. Traduccions i edició interlineal poliglota del Curial e Güelfa». Comunicació presentada en el II Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans. Béziers (França), del 19 al 21 gener 2006.

2006b: «Traducció, difusió i recepció poliglota dels clàssics de la literatura catalana. Les traduccions del Curial e Güelfa (edició interlineal multilingüe)». Comunicació presentada en el 20. Deutscher Katalanistentag /  Col·loqui Germano-Català. Univesität Tübingen, del 23 al 25 de febrer de 2006.

2006c: «Concepte d’"equivalència" en traducció: joc de perspectives no equivalents. Entre la teoria feminista i les escoles lingüístiques». Comunicació presentada en el I Congreso Internacional Traducción e intercambio cultural en la época de la globalización, secció de gènere, Universitat de Barcelona, del 16 al 19 de maig de 2006.

2006d: «La traducció de clàssics medievals: el cas del la novel·la cavalleresca catalana Curial e Güelfa». Comunicació presentada en el I Congreso Internacional Traducción e intercambio cultural en la época de la globalización, secció de Traducció, Universitat de Barcelona, del 16 al 19 de maig de 2006.

2006e: «La traducció de clàssics medievals: locucions verbals i col·locacions en el Curial e Güelfa». Comunicació presentada en el XIVè Col·loqui Associació Internacional Llengua i Literatura Catalanes – Budapest, del 04 al 09 setembre de 2006.

2006f: «Aspectes de l’anàlisi del llenguatge literari: locucions i terminologia en el Curial e Güelfa a través del programa informàtic Metaconcor». Ponència presentada en el II Curs Internacional de Traducció de Clàssics Valencians: Clàssics Valencians Poliglotes, celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), del 15 al 18 de novembre del 2006.

2007a: «La plataforma IVITRA per al processament i l’aprofitament del Corpus del Català Antic». Ponència presentada junt amb V. Martines Peres, E. Sánchez López, R. Ruiz Guardiola i L. Navarro Aguado en el V Simposi Internacional Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius, celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), del 22 al 24 de novembre del 2007.

2007b: «IVITRA. Multilingual Text Processing Applications». Ponència presentada en el I-Techpartner Forum Software Porto 2007 junt amb Ramon Ruiz Guardiola, del 05 al 06 de desembre de 2007.

2008a: «El Curial e Güelfa com a projecte de traducció multilingüe». Ponència presentada junt amb J.M. Barberà i R. Sasor en el II Encontre Curial e Güelfa. Aspectes lingüístics i culturals, celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), del 05 al 08 de febrer de 2008.

2008b: «La fraseologia del Curial e Güelfa». Ponència presentada junt amb Josep Martines en el II Encontre Curial e Güelfa. Aspectes lingüístics i culturals, celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), del 05 al 08 de febrer de 2008.

2008c: «Anàlisi de les edicions i traduccions multilingües del Curial e Güelfa mitjançant aplicacions tecnològiques». Comunicació presentada en el IX Congreso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani: La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni, celebrat a la Università CaFoscari di Venezia  (Itàlia), del 14 al 16 de febrer del 2008.

2008d: «Philologie et traduction: l’application des nouvelles technologies à l’analyse et à la traduction des classiques catalans». Ponència presentada junt amb Sánchez López, Elena i Ruiz, Ramón en el Colloque International: Humanisme, Traditions et Reinterpretations: Traduire II, celebrat a l’École Nationale des Chartes, París (França), l’11 d’abril de 2008.

2008e: «Aspectes estilístics de la traducció a diverses llengües d’alguns clàssics valencians». Ponència presentada en el III Curs Internacional de Traducció de Clàssics Valencians: Clàssics Valencians Poliglotes, celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), del 19 al 22 de novembre de 2008.

2008f: «Noves tecnologies per a la traducció de clàssics valencians». Ponència presentada junt amb E. Sánchez López, L. Navarro Aguado i R. Ruiz Guardiola en el III Curs Internacional de Traducció de Clàssics Valencians: Clàssics Valencians Poliglotes, celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), del 19 al 22 de novembre de 2008.

2008g: «La plataforma IVITRA per al processament i l’aprofitament del CICA». Ponència presentada junt amb V. Martines Peres, E. Sánchez López, R. Ruiz Guardiola i L. Navarro Aguado en el VI Simposi Internacional vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius, celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), de l’11 al 13 de desembre de 2008.

 

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464