Saltar apartados

Hèctor Càmara Sempere

Categoria administrativa:

Professor Ajudant Doctor

Perfil:

Llengua catalana i literatura catalana medieval

 

 • DADES DE CONTACTE

Adreça electrònica: hector.camara@ua.es

Telèfon: +34 965 90 34 00

Extensió: 2218

Ubicació del despatx: 2a planta de la Facultat d'Educació (Codi Sigua: 0702P2037)

Horari de tutories: dimarts i dijous de 12:00 a 14:00 (primer quadrimestre)

 

DOCÈNCIA: 2018/19

INVESTIGACIÓ ACTUAL

BREU CURRÍCULUM

 

 • DOCÈNCIA 2018/19

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (PRA)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 2 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (PRA)

17513 LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA grup 2 (TEO)

17513 LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA grup 2 (PRA)

 

 • DOCÈNCIA 2017/18

29066 CATALÀ: LLENGUA, CULTURA I COMUNICACIÓ grup 1 (TEO)

29066 CATALÀ: LLENGUA, CULTURA I COMUNICACIÓ grup 1 (PRA)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (PRA)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 2 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (PRA)

17513 LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA grup 2 (TEO)

17513 LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA grup 2 (PRA)

  

 • DOCÈNCIA 2016/17

17016       TALLER DE CREACIÓ VERBAL CAT. grup 4 (PRA)

17403       TREBALL FI DE GRAU (INF/PRIM) (PRA)            

12178       TREBALL FI DE MÀSTER (MÀSTER DE SECUNDÀRIA)

32512       LLENG. CAT. PER A LA TRAD. I grup 01 (TEO)                            

32512       LLENG. CAT. PER A LA TRAD. I grup 01.1 (PRA) 

                   

 • INVESTIGACIÓ ACTUAL

 • Literatura catalana medieval de temàtica religiosa
 • Misteri d’Elx
 • BREU CURRÍCULUM

1. Formació acadèmica

 • Llicenciat en Humanitats, Universitat d’Alacant (2004)
 • Estudis de doctorat en el programa «Interuniversitari en estudis filològics interdisciplinaris (Filologia Catalana i afins)».
 • Diploma d’Estudis Avançats (2006)
 • Doctor en Filologia Catalana (2013) amb una tesi que du per títol El Flos sanctorum romançat. Edició crítica dels incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea de Jacobus de Voragine

2. Grups d’investigació actuals

 • Els escriptors i la impremta en el pas del segle XV al XVI (Dra. Marinela Garcia Sempere)
 • Literatura Catalana Medieval (Dr. Rafael Alemany Ferrer).

3. Darreres publicacions i comunicacions

3.1. Publicacions

 • «Reflexions sobre l’estat actual de la Festa d’Elx», Revista Valenciana de Folclore, 2 (2001), p. 10-17.
 • «Aproximació al vocabulari de la Festa d’Elx», La Rella, 14 (2001), p. 75-98.
 • «El Misteri d’Elx: ritu i festa», en Josep Lluís Sirera (ed.), La Festa i Elx. Actes del Seminari celebrat del 29 al 31 d’octubre de 2002 amb motiu del VII Festival de Teatre i Música Medieval d’Elx, Institut Municipal de Cultura, 2004, p. 63-76.
 • «La Festa o Misteri d’Elx: d’una celebració popular a un espectacle turístic», Revista Valenciana d’Etnologia, 2 (2007), p. 147-160.
 • «El “mite de fundació” en la Festa o Misteri d’Elx», La Rella, 20 (2007), p. 59-74.
 • «"Algun misteri amagat, vol Déu nos sia revelat": l’estudi del Misteri d’Elx per intel·lectuals valencians i catalans de finals del segle XIX», en Joan Borja i Joan Armangué (eds.), Folklore i romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, Grafica del Parteolla, Càller, p. 49-65.
 • «“Àngel plaent e yluminós”: un do en blanc en el Misterid’Elx», en Josep Lluís Sirera (ed.), Estudios sobre teatro medieval, Parnaseo - PUV, València, 2008, p. 25-40.
 • «L’assumpció en la Vita Christi d’Isabel de Villena», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 13 (2008), p. 39-54.
 • «La Festa d’Elx en el segle XVII. El context del rescripte pontifici de 1632», Revista del Vinalopó, 11 (2008), p. 209-220.
 • «La Rella 1983-2008. Catàleg», La Rella, 21 (2008), p. 169-192.

3.2. Comunicacions

 • «La investigació del Misteri des d’Elx: present i futur» (mesa redona), La investigación sobre el Misteri: un primer estado de la cuestión, Càtedra Misteri d’Elx (Universitat Miguel Hernández), Elx, 30-10-2006.
 • «Quan baixa l’àngel refresca» (conferència), La trastienda del Misteri (curs d’estiu), Càtedra Misteri d’Elx (Universitat Miguel Hernández), Elx, 10-08-2007.
 • «El Flos sanctorum romançat. Els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea», XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Associació Hispànica de Literatura Medieval – Universidad de Extremadura, Càceres, 25/09/2007 - 29/09/2007.
 • «El Misteri d’Elx es fa cinema: l’interés per la Festa a través del cel·luloide», Col·loqui Internacional Vigència de l’edat mitjana: cinema i novel·la històrica, Associació Hispànica de Literatura Medieval - IIFV, Alacant, 29/31-10-2008.
 • Referencias bíblicas en el Misteri d’Elx», Congreso Internacional La Biblia en el teatro español, Cilengua, San Millán de la Cogolla, 24/11/2008 - 29/11/2008

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464