Saltar apartados

elisabet llopart saumell

CATEGORIA ADMINISTRATIVA

Becària

DADES DE CONTACTE

Adreça electrònica: elisabet.llopart@ua.es

Telèfon: +34 965 90 3400 (2119)

Extensió: 2119

Fax: +34 96 590 9330

Ubicació del despatx: Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filosofia i Lletres, edifici I, 0020P1017LLETRES I(Plataforma)

 

Currículum

1. Biografia acadèmica 

 Elisabet Llopart Saumell és doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, amb Menció Internacional de Doctorat i qualificació d'excel·lent Cum Laude. És també en aquesta universitat on va cursar el Máster de Lingüística Teòrica i Aplicada, i la Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Actualment, és investigadora postdoctoral del grup de recerca ISIC-IVITRA al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant amb un contracte Juan de la Cierva-Formació del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Durant aquest període, ha realitzat una estada postdoctoral a la University of California Santa Barbara (Estats Units). Anteriorment, va ser assistent d'investigació postdoctoral a la Université de Genève (Suïssa) i en l'etapa predoctoral va ser personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i investigadora visitant a la Universität Heidelberg (Alemanya). D'altra banda, ha impartit docència de grau i de màster en l'àmbit de la terminologia, l'expressió oral i escrita, l'ensenyament de llengües i la documentació a les universitats en les quals ha estat investigadora i també com a docent de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Fundación Universitaria Iberoamericana.

 

2. Línies d'investigació

Les seves línies d'investigació se centren en l'estudi del lèxic, especialment de la neologia, però també en terminologia i lexicografia. En aquest sentit, combina diferents perspectives i metodologies per aquesta fi, des de la morfologia, passant per l'anàlisi del discurs i la pragmàtica, i amb un notable interès pels aspectes cognitius. Així ho demostren els projectes en què participa actualment: Variación y cambio linguistico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus (PGC2018-099399-B-100371), finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats; Neómetro, La medición de la neologicidad y la diccionariabilidad de los neologismos del español (FFI2016-79129-P), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat; Garbell: Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans (PRO2018-S04-FREIXA), finançat per l'Institut d'Estudis Catalans; i JUNTS, Alfabetització per a la salut (2015ACUP 00187), finançat pel Recercaixa. També forma part del Grup d'Investigació VIGROB-125, "Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats", de la Universitat d'Alacant.

 

 3. Direcció de tesis, treballs de màster i treballs de fi de grau 

 Màster Online de Terminologia (edició en anglès), Institut de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra: Dictionary of the Elements and Construction Materials (Angelika Janina Zytko)

 

4. Col·laboració en investigació 

 -      Membre de l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC-IVITRA), Universitat d'Alacant (Espanya)

-       Membre del Center For Catalan Studies, University of California Santa Barbara (Estats Units)

-       Membre de l'Internationales Institut für Iberische Studien, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Alemanya)

-       Membre del Grup IULATERM (Lèxic i Tecnologia) i de l'Observatori de Neologia, Institut de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya)

 Estades de recerca: estada postdoctoral al Center for Catalan Studies al Departament d'espanyol i portuguès de la University of California Santa Barbara als Estats Units (setembre-desembre 2018); estada predoctoral al IberoAmerika Zentrum a l'Institut de Traducció i Interpretació de la Universität Heidelberg a Alemanya (abril-juliol 2014)

Revisora de les revistes acadèmiques International Letters of Social and Humanistic Sciences, SciPress Open Access Academic Publisher (Suïssa) i Terminàlia, Societat Catalana de Terminologia, Institut d'Estudis Catalans (Espanya).

 

 5. Publicacions (selecció)

5.1.  Capítols de llibre

 Llopart-Saumell, Elisabet; Xu, Yingfeng (2020). "Cuestiones pragmáticas: marcadores discursivos y deixis personal". En Estopà, Rosa (coord.), Los informes médicos: estrategias lingüísticas para favorecer su comprensión. Buenos Aires: Delhospital Ediciones. 163-188. ISBN 978-987-8349-12-1.

Da Cunha, Iria; Llopart-Saumell, Elisabet (2020). "El informe médico como género textual". En Estopà, Rosa (coord.), Los informes médicos: estrategias lingüísticas para favorecer su comprensión. Buenos Aires: Delhospital Ediciones. 79-96. ISBN 978-987-8349-12-1.

Llopart-Saumell, Elisabet; Freixa, Judit (2017). "La creatividad de los neologismos documentados en la prensa en catalán: desviación y formación no previsible". A Sánchez Ibáñez, Miguel et al. (ed.), La renovación léxica en las lenguas románicas: proyectos y perspectivas. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. 471-485. ISBN 978-84-16551-75-0.

Gené-Gil, Maria; Llopart-Saumell, Elisabet; Pozuelo-Ollé, Òscar (2016). "L'expressivitat en la neologia documentada en la premsa catalana: tendències contrastives entre diaris i revistes". En Observatori de Neologia (ed.), Mots d'avui, mots de demà. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universidad Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. 61-72. ISBN 978-84- 9984-326-1.

Bernal, Elisenda; Llopart-Saumell, Elisabet; Gené, Maria (2015). "La neologia per prefixació". A Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.), La neologia lèxica catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. 13-28. ISBN 9788499652351.

Llopart-Saumell, Elisabet; Freixa, Judit (2015). "La acronimia en el estudio de la neología y la neologicidad: discusión sobre la dicotomía entre neología denominativa y estilística". A Alves, Ieda Maria; Simões Pereira, Eliane (ed.), Neologia das Línguas Românicas. São Paulo: CAPES; Humanitas. 521-544. ISBN 978-85-7732-290-9.

Llopart-Saumell, Elisabet; Freixa, Judit (2014). "La función comunicativa de los neologismos: caracterización a partir de criterios basados en el uso". A Floyd, Alan (ed.), Proceedings of the 12th Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes (AELFE): A Coruña, Spain, 5-7 September 2013. A Coruña: Galebook. 240-251. ISBN 978-84-940735-9-5. Disponible a: http://www.aelfe.org/documents/AELFE_proceedings.pdf

Llopart-Saumell, Elisabet; Freixa, Judit (2014). "Neonimia en la prensa: análisis de neologismos formados por acronímia". A Vargas Sierra, Chelo (ed.), TIC, trabajo colaborativo e interacción en terminología y traducción. Granada: Comares. 787-800. ISBN 978-84-9045-046- 8.

 

5.2.  Articles en revistes acadèmiques

Llopart-Saumell, Elisabet (2020). "Innovació lèxica i diccionari: la funció dels neologismes com a criteri per a l'actualització lexicogràfica?". Ítaca. Revista de Filologia 10. Alacant: Universitat d'Alacant. ISSN 2172-5500. Disponible a: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/106608/1/Itaca_10_10.pdf

 Llopart-Saumell, Elisabet (2019). "Los neologismos desde una perspectiva funcional: correlación entre percepción y datos empíricos". Revista Signos. Estudios de Lingüística (52) 100. Viña del Mar: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 665-687 (Monográfico "Clases nominales. Semántica y aplicaciones"). ISSN 0035-0461 (ISSN-e: 2174-0917). Disponible a: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-09342019000200665&lng=pt&nrm=iso

Llopart-Saumell, Elisabet (2018). "El sufix -ada en la creació de noms de fenòmens meteorològics en català: una mirada diacrónica". eHumanista, Journal of Iberian Studies 14. Santa Barbara: University of California Santa Barbara. 487-505 (Monográfico "La "Gramàtica del Català Modern (1601-1833))". ISSN 1540-5877. Disponible a: https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume14/D/4.%20Llopart.pdf

 Vega Moreno, Érika; Llopart-Saumell, Elisabet (2017). "Delimitación de los conceptos de novedad y neologicidad". Rilce. Revista de Filología Hispánica (3) 33. Pamplona: Universidad de Navarra. 1416-1451 (Monográfico "Semántica léxica". ISSN: 0213-2370 (ISSN-e: 2174-0917). Disponible a: https://revistas.unav.edu/index.php/rilce/article/view/6921

Llopart-Saumell, Elisabet (2017). "La (inter)relació entre la funció comunicativa dels neologismes i el procés de formació". Terminàlia 16. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 7-17. ISSN: 2013-6692 (ISSN-e: 2013-6706). Disponible a: http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/viewArticle/142658

Llopart-Saumell, Elisabet; Freixa, Judit (2014). "La función de los neologismos: revisión de la dicotomía neología denominativa y neología estilística". Neologica: revue internationale de néologie 8. París: Laboratoire de linguistique informatique (LLI, Université Paris XIII - CNRS); Éditions Garnier. 135-156. ISSN 0007-9871.

 

6.     Beques rebudes, premis i distincions

·         Ajut Juan de la Cierva-Formació del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, grup de recerca ISIC-IVITRA, Universitat d'Alacant (Espanya)

·         Beca d'investigació del Centre for Education and Research in Humanitarian Action, Université de Genève i Graduate Institute, Ginebra (Suïssa)

·         Beca predoctoral de l'Institut de Lingüística Aplicada (IULA); Departament de Traducció  i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya)

·         Beca d'investigació de l'Observatori de Neologia, Institut de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya)

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464