Saltar apartados

Antoni Maestre Brotons

 

CATEGORIA ADMINISTRATIVA

Professor Titular d'Universitat

 

PERFIL

Literatura catalana contemporània

Cinema

Estudis de gènere

 

DADES DE CONTACTE

Adreça electrònica: antoni.maestre@ua.es

Telèfon: +34 965 90 3411

Extensió: 3411

Fax: +34 96 590 9330

Ubicació del despatx: Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filosofia i Lletres, edifici I, 3a planta (Codi Sigua: 0020P3013)

 

DOCÈNCIA 2019/20

30111 TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CATALÀ grup 1 (TEO)

30111 TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CATALÀ grup 1 (PRA)

30120 LITERATURA CATALANA ACTUAL grup 2 (TEO)

30120 LITERATURA CATALANA ACTUAL grup 2 (PRA)

17501 PRÀCTICUM I grup 6

 

CURRÍCULUM

1. Biografia acadèmica 

           Vaig estudiar Filologia Catalana a la Universitat de València, en la qual vaig presentar una tesi de llicenciatura (tesina) titulada Aproximació a la literatura de viatges. Estudi de La ruta blava de Josep M. de Sagarra, dirigida pel professor Enric Balaguer, de la Universitat d'Alacant. A València, també vaig fer els cursos de doctorat, però la tesi doctoral la vaig presentar a la Universitat d'Alacant, dirigida igualment pel Dr. Enric Balaguer, en 2005.Titulada L'argumentació en l'obra periodística de Quim Monzó, la tesi analitza els procediments retòrics i persuasius utilitzats per l'autor en les seues columnes d'opinió. Més tard, en 2011, vaig acabar la carrera de Filologia Anglesa en la UNED (Universidad Nacional de Eduación a Distancia) que havia començat a València anys enrere. En 2013, vaig completar un Màster en Literatura Comparada i Crítica Cultural novament a la Universitat de València. La meua formació, per tant, m'ha permés desenvolupar una formació en estudis literaris basada en la perspectiva comparatista i teoria cultural i literària contemporània, marcadament interdisciplinària, superant una perspectiva merament historicista i textualista.

            Poc després de presentar la tesi de llicenciatura, vaig començar a treballar com a professor associat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. De seguida em vaig vincular al grup d'investigació del professor Enric Balaguer, que va desenvolupar diferents projectes sobre literatura autobiogràfica entre 1999 i 2013 (https://web.ua.es/literatura_autobiografica). En 2008, vaig guanyar una plaça de Professor Ajudant Doctor a la Universitat d'Alacant i, en 2013, una altra plaça permanent com a Professor Contractat Doctor. Un any més tard, en 2014, vaig començar a treballar com a professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya, fins a 2019. Finalment, en 2019, vaig guanyar una plaça de Professor Titular d'Universitat a Alacant.

            A banda de participar en nombrosos congressos nacionals i internacionals, he impartit conferències i seminaris al Regne Unit (Queen Mary University of London, University of Durham, Bangor University, Lancaster University), Irlanda (University College of Cork) i Itàlia (Universitat de Roma, Universitat de Bolonya i Universitat de Messina). 

 

 2. Línies d'investigació

            Al llarg de la meua trajectòria com a investigador, he evolucionat des d'un enfocament basat en l'estructuralisme i una aproximació lingüístico-discursiva a la literatura cap a plantejaments postestructuralistes i crítics coneguts com a teoria cultural. També he ampliat el meu camp d'estudi de la literatura i el periodisme al cinema i les xarxes socials. Per tant, després d'haver estudiat l'obra de Quim Monzó (especialment la no-ficció) i de deixebles seus com Sergi Pàmies i Empar Moliner, he abordat una enorme diversitat de temes en la literatura i el cinema català contemporani: la contracultura i la transició a la democràcia, la memòria històrica i el trauma, la literatura fantàstica, la representació literària i cinematogràfica de la masculinitat i la diversitat sexoafectiva. En concret, aquests dos últims temes són els que m'ocupen en l'actualitat, a més d'un interès creixent per l'espai rural i el concepte de frontera. 

            En concret, participe en dos projectes d'investigació: el primer, dirigit per la professora Carme Gregori de la Universitat de València, sobre hipertextualitat en la literatura catalana des del modernisme fins a 1939, en el qual he publicat treballs sobre el decadentisme, posant un èmfasi especial en el tractament de la sexualitat. El segon està dirigit pel catedràtic de la Universitat Jaume I Vicent Salvador i té un caràcter marcadament interdisciplinar al voltant del conflicte en diferents dimensions: territorial, patològic, sexual i de gènere. En aquest projecte, les meues col·laboracions s'han centrat en la diversitat sexoafectiva en el cinema i les xarxes socials. 

            Al Departament de Filologia Catalana, forme part de la xarxa d'estudis culturals, que fins ara ha organitzat dos cursos d'estiu (2016 i 2017) sobre les diferents propostes teòriques que engloben (gènere i sexualitat, teoria de l'espai, estudis sobre la ideologia i el poder, teoria dels afectes i les emocions, cultura de masses). En 2019, va tenir lloc el seminari "De la filologia als estudis culturals", que era una continuació dels cursos d'estiu anteriors. A més, en 2017 i 2018, juntament amb el professor Adrián Gras de Smith College (Estats Units), vaig organitzar dos cursos d'estiu sobre literatura, cinema i art queer a l'estat espanyol. En la xarxa, investiguem com introduir la perspectiva crítica i cultural en diferents assignatures de literatura catalana en Educació, Humanitats i Filologia. 

 

3. Direcció de tesis, treballs de màster i treballs de fi de grau

            He dirigit treballs de fi de màster i de fi de grau, sempre des de plantejaments crítics i amb un component teòric i comparatista important, sobre cultura de masses (festivals de música), sexualitat i gènere i literatura fantàstica. 

          Estic interessat a dirigir treballs i tesis preferentment sobre diversitat sexoafectiva (estudis queer), gènere (estudis sobre masculinitats), a més d'altres interessos de la teoria cultural (espai, poder, ideologia, memòria històrica, postmodernisme) en tota mena de discursos culturals i literaris (cinema, xarxes socials, literatura fantàstica, narrativa, poesia, etc.). 

 

4. Col·laboració en investigació

           En 2017 vaig ser professor visitant de la Universitat de Durham (Regne Unit). Vaig col·laborar-hi amb el catedràtic d'estudis hispànics Santiago Fouz-Fernàndez, especialista en cinema. Hi vaig portar a terme un treball de recerca sobre la representació de la masculinitat en les pel·lícules del director català Cesc Gay.

            D'altra banda, soc membre de l'Institut d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant, membre de la Societat Catalana de Llengua (Institut d'Estudis Catalans) i Literatura i de l'Anglo-Catalan Society. 

            Finalment, he sigut revisor de revistes acadèmiques com Catalan ReviewKamchatka. Revista de Análisis CulturalCultura, Lenguaje y Representación i Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, entre altres. També he publicat ressenyes en Caplletra. Revista Internacional de FilologiaInternational Journal of Iberian Studies i Feminismo/s, entre altres.

 

5. Publicacions 

5.1. Llibres propis

(2013) Essències d'estil. Aproximació a la narrativa breu de Sergi Pàmies. Alacant: Universitat d'Alacant.

(2006) Humor i persuasió. L'obra periodística de Quim Monzó. Alacant: Universitat d'Alacant.

5.2. Llibres col·lectius editats

 (2015) Edició, amb Joaquim Espinós i Isabel Marcillas, de La biografia a examen. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

5.3. Capítols en llibres col·lectius

 (2019) "Repensar els estudis catalans des de la teoria queer". En Perspectivas críticas sobre os estudos ibéricos, editat per Cristina Martínez Tejero & Santiago Pérez Isasi. Venècia: Editorial Università Ca' Foscari, pp. 175-200.

(2019) "Happy end: la paròdia de la comèdia romàntica en V.O.S. de Cesc Gay (2009)". En Literatura catalana contemporània: patrimoni i identitat, editat per Montserrat Corretger & Oriol Teixell. Barcelona: IEC, pp. 215-236.

(2018) "Sobre fractures traumàtiques i ideològiques: la guerra en "El carro dels morts" de Joan Santamaria". En Del manuscrit a la paraula digital / From Manuscript to Digital Word. Estudis de llengua i literatura catalanes / Studies of Catalan language and literature, editat per Manuel Pérez Saldanya & Rafael Roca Ricart. Amsterdam: John Benjamins, pp. 241-251.

(2018) "La dona fatal en L'adolescent, d'Alfons Maseras (1909)". En L'empremta del mite en la literatura del primer terç del segle XX, editat per Carme Gregori & Ramon X. Rosselló. Barcelona: PAM, pp. 53-78.

(2017) "Marking Territory: Violence and Hypermasculinity in Ramon Térmens and Carles Torras' Joves (2004)". En Gender in Spanish Urban Spaces: Literary and Visual Narratives of the New Millennium, editat per Debra Ochoa i Maria di Francesco. London: Palgrave-Macmillan, pp. 75-102.

 (2016) "Cossos aberrants: ironia grotesca en Teresa i l'home tronc de Salvador Dalí". La ironia en les literatures occidentals des de l'inici de segle fins a 1939, editat per F. Carbó, C. Gregori and F.X. Rosselló. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 218-232.

(2015) "Dissidence and market: masculinity in pop-rock biopics". En E. Balaguer, ed. Aproximació a l'altre / An approach to the other. Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits. Amsterdam: John Benjamins, pp. 33-40.

 (2012) "La narrativa experimental de Quim Monzó". En Literatura catalana del segle XX i de l'actualitat, editat per Eberhard Geisler. Frankfurt: Peter Lang, pp. 99-116.

 (2010) "Experimentalisme i contracultura en L'udol del griso al caire de les clavegueres de Quim Monzó". En Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000), editat per Maria Muntaner. Barcelona: PAM, pp. 235-261.

5.4. Articles en revistes acadèmiques

 (2019) "To know who you really are, not who you'd like to be": masculinity and melancholy in Cesc Gay's Fiction(2006)", Journal of Catalan Studies 1, pp. 27- 44.

 (2019) (amb Adrián Gras-Velázquez) "#Gayspain: homonormativización y transnacionalidad en Instagram", Journal of Spanish Cultural Studies 20.4, pp. 551-567.

 (2018) "L'estranya identitat: l'alteritat sexual en L'aprenentatge de la soledat, de David Vilaseca (2008)", Caplletra. Revista internacional de filologia 63, pp. 203-231. https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/12620

(2017) "Typescript of the Second Origin. Counterculture and Politics in the 1970s", Alambique. Revista academica de ciencia ficción y fantasía 4.2 https://scholarcommons.usf.edu/alambique/vol4/iss2/1/

(2017) "Mitos sexuales masculinos: Casanova y Drácula en Historia de mi muerte de Albert Serra (2013)", Fotocinema. Revista científica de cine y fotografia 15, pp. 63-86. http://www.revistafotocinema.com/index.php?journal=fotocinema&page=article&op=view&path%5B%5D=421

(2017) "La fantasia del marit monstruós en 'La clau de ferro' de Pere Calders", Brumal. Revista de investigación sobre lo fantástico iv.2, pp. 189-204. https://revistes.uab.cat/brumal/article/view/v4-n2-maestre-brotons

(2016) "From amnesia to fable: historical memory, pulp fiction and political consensus", Journal of Spanish Cultural Studies 17.1, pp. 27-43.

(2015) "Els residus de la Transició: abjecció, trauma i adaptació". Tesserae. Journal of Iberian and Latin American Studies 21.1, pp. 39-54.

(2011) "Zombie language. The parody of newspaper columns in Quim Monzó's radio commentaries". Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 3.1, pp. 63-78.

(2010) "Ficciones de ideas: las columnas de opinión de Empar Moliner". Comunicación y Sociedad 23.2, pp. 235-266. http://dadun.unav.edu/handle/10171/27883

 

6. Beques rebudes, premis i distincions

Beca José Castillejo per a estades en centres d'investigació a l'estranger del Ministeri de Cultura, Educació i Esport (2017).

Beca de la Institució de les Lletres Catalanes per a l'estudi de la narrativa breu de Sergi Pàmies (2011).

Beca de la Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans per a l'estudi de la narrativa experimental de Quim Monzó (2010).

 

 

 

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464