Saltar apartados

Amador Jaume Albero Poveda

Categoria administrativa:

Professor associat

Perfil:

 

  • DADES DE CONTACTE

Adreça electrònica: jaume.albero@ua.es

Telèfon: +34 96 590 3400

Extensió: 2569

Fax: +34 96 590 9330

Ubicació del despatx: 1a planta de la Facultat d'Educació (Codi Sigua: 0702P1021)

 

DOCÈNCIA: 2018/19

INVESTIGACIÓ ACTUAL

BREU CURRÍCULUM

 

  • DOCÈNCIA 2018/19

17105       LLENGUA CATALANA I (EI) grup 05 (PRA)

17105       LLENGUA CATALANA I (EI) grup 05 (TEO)

17531       LLENG. CAT. II PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA. grup 06 (TEO)

17531       LLENG. CAT. II PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA. grup 06 (PRA)

17557       LITERATURA CATALANA INFANTIL. grup 8 (PRA)

17557       LITERATURA CATALANA INFANTIL. grup 8 (TEO)

 

 

  • INVESTIGACIÓ ACTUAL
  • BREU CURRÍCULUM

1. Introducció

Llicenciat en Filologia Anglesa (1992-1995) per la Universitat d'Alacant.

Tesina: "Un estudio del espacio, los personajes y la técnica narrativa de las novelas de Gormenghast en el contexto de la ficción gótica" dirigida per la Dra. Silvia Caporale Bizzini. Llegida a la Universitat d'Alacant en juny de 2000. Obtingué la qualificació d'Excel·lent per unanimitat.

Doctor en Filologia Catalana amb la tesi "Les rondalles meravelloses i llegendes d'Enric Valor: estudi de les fonts i hermenèutica". Codirigida pels doctors Enric Balaguer Pasqual i Joaquim Espinós Felipe. Llegida el 18 de desembre de 2002 a la Universitat d'Alacant. Obtingué la qualificació d'excel·lent cum laude per unanimitat.Doctor en Filologia Anglesa amb la tesi "The Imagery of J.R.R. Tolkien's Fantasy of Middle-earth". Dirigida per la doctora Silvia Caporale Bizzini. Llegida el 3 de desembre de 2004 a la Universitat d'Alacant. Obtingué la qualificació d'excel·lent cum laude per unanimitat.Llicenciat en Dret (2004-2009) Universitat Oberta de Catalunya.

2. Publicacions

TÍTOL: (L) La fantasia infantil i Walt Disney. Usos educatius i trampes mediàtiques del conte de fades. 138 pàgines, Pagès Edicions, Lleida, 2004. ISBN 84-9779-130-4. Aquesta obra guanyà el premi Batec de recerca i innovació educatives 2003.

TÍTOL: (L) Les rondalles meravelloses i llegendes d'Enric Valor. 287 pàgines. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2004. ISBN 84-8415-581-1. Aquesta obra guanyà el premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular 2003.

TÍTOL: (L) L'imaginari popular en les rondalles d'Enric Valor. 123 pàgines. Editorial Club Universitario, 2005. ISBN 84-8454-438-9.

TÍTOL: (L) El Universo Imaginario de J.R.R. Tolkien. Ediciones de la Diputación Foral de Álava. ISBN 84-7821-617-0. 136. pp. 2005.

TÍTOL: (L) El simbolisme màgic en el conte popular. Edicions Pagès. Lleida. 2005. 184 pp. ISBN: 84-9779-302-1.

TÍTOL: (L) La memòria reinventada: l'univers rondallístic d'Enric Valor. Institució Alfons el Magnànim, València, 2013. 284 pp.

TÍTOL: (A) "Les variants catalanes d'AaTh 851. «La princesa que no sabia solucionar l'endevinalla»" en Revista d'Etnologia de Catalunya, nº 23. Novembre de 2003. 12 pàgines (136-147). ISSN 1132-6581.

TÍTOL: (A) "D'un temps, d'un país: la ficció rondallística d'Enric Valor" en Vent de Serè, nº 29, estiu de 2003. 3 pàgines (3-5). DL: B-9696-96

TÍTOL: (A) "Les rondalles a través dels seus herois" en XI Premi Literari Miquel Bosch i Jover 2004, Regiduria de Cultura de l'Ajuntament de Balenyà, Edicions El Portal, abril 2004, DL B-20.947-2004. 10 pp. (63-72).

TÍTOL: "El model Disney de tractament de les rondalles contraposat al d'Enric Valor" en Vent de Serè, nº 33, setembre de 2004. 4 pàgines (13-15). DL: B-9696-96.

TÍTOL: (A) "Espacio y tiempo en los relatos de la tradición narrativa oral" en Garoza. Revista de la Societat Espanyola d'Estudis Literaris de Cultura Popular (SELICUP). Nº 4. Setembre 2004. 17 pàgines (9-25). ISSN: 1577-8932.

TÍTOL: (A) "Una anàlisi de la rondalla d'Enric Valor: 'Les velletes de la Penya Roja'" en Revista Valenciana de Folclore, nº 4/5, novembre 2004. 19 pàgines (104-122). ISSN: 1577-8460.

TÍTOL: (A) "Els temes de la fam i la separació d'espais en les novel·les de Tolkien" en Vent de Serè, nº 35, hivern de 2004. 3 pàgines (7-9). DL: B-9696-96.

TÍTOL: (A) "Los personajes en el cuento popular" en Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, nº 2. Junio 2005. ISSN 1578-6072, 14 páginas (7-20).

TÍTOL: (A) "A través del Espejo: los cuentos de hadas y la imaginación infantil" en Revista Educación, nº 115 mayo-agosto 2005. Facultad de Educación Universidad de la Habana (Cuba).

TÍTOL: (A) "Narrative models in Tolkien's Stories of Middle-earth" en Journal of English Studies. ISSN 1576-6357, pp. 7-22.

TÍTOL: (A) "Villains and the Representations of Evil in J.R.R. Tolkien's Fiction of Middle-earth". Brno Studies in English. Nº 11. English Department University of Brno (Czech Republic). ISSN 1211-1791. ISBN 80-210-3928-0. 20 pp. (155-174).

TÍTOL: (A) "Una tierra encantada: magia y significado en la ficción de J.R.R. Tolkien". Revista Signa de la Sociedad Española de Semiótica. Nº 15. Centro de investigación de semiótica literaria teatral y nuevas tecnologías. Departamentos de Literatura Española y teoría de la literatura y filología francesa. Pp. 215-232. ISSN 1133-3634.

TÍTOL: (A) "Rondalla "El castell d'entorn i no entorn" d'Enric Valor. Anàlisi hermenèutica i folklòrica". Miscel·lània Joan Veny. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 2005. pp. 225-250. ISBN 84-8415-737-7.

TÍTOL: (A) "A través del espejo: los cuentos de hadas y la imaginación infantil". Revista Educación. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana (Cuba). ISSN 0138-8029. pp. 13-18.

TÍTOL: "Una tierra encantada: magia y significado en la ficción de J.R.R. Tolkien". Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica. Nº 15. 2006. Universidad Nacional de Educación a Distancia. ISSN . pp 215-232.

TÍTOL: "Tolkienova románová fikce a modernita". Rozrazil. Núm. 10. Nakladatelstvi Vétrné mlýny, Divadlo Husa na provázku a Centrum experimentálniho divadla, 2006. ISSN: 1801 - 4755, pp. 55-56.

TÍTOL: "The Dark Castle of Gormenghast: A Space for Gothic Fiction" Actes Congrés Centre and Periphery II, Asociación de estudiantes de Filologia Inglesa AFI, Universidad da Coruña, 2006, ISBN 84-96474-33-X, pp. 13-21.

TÍTOL: "Identitat personal i col·lectiva en les rondalles valencianes d'Enric Valor" dins La narrativa oral: rondalles i llegendes en l'imaginari col·lectiu contemporani", (Ed.) Joan Borja, Seu Universitaria de la Marina, 2006, ISBN 84-608-0531-X, pp. 105-120.

TÍTOL: (online) 2007, 3 pàgines.

TÍTOL: (A) "Anàlisi folklórica i interpretativa de la rondalla 'El jugador de Petrer' d'Enric Valor" en Revista d'Etnologia de Catalunya, nº 30. Abril de 2007. 13 pàgines (129-141). ISSN 1132-6581.

TÍTOL: (A) "Velles històries, biografíes de la memoria: les rondalles valorianes a través dels seus personatges" en Enric Valor: el valor de les paraules, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2010, pp. 71-82.

TÍTOL: (A) "El llegat rondallístic d'Enric Valor" en Saó, nº 355, desembre 2010. 3 pàgines (26-28). ISSN1136-0070.

TÍTOL: (A) "Coordenades espaciotemporals en les rondalles d'Enric Valor" en Ítaca, 2011, 21 pàgines (23-43). ISSN2172-5500.

 

3. Simposis i conferències

I Congrés nacional "Home i paisatge" organitzat per la Universitat d'Alacant i el Centre d'Estudis la Foia. Vaig participar amb una comunicació titulada "'L'amor de les tres taronges' o retrat del príncep adolescent". Aquest treball està publicat en Actes. I Congrés d'estudis de la Foia de Castalla. Home i Paisatge, Regiduria de Cultura del M.I. Ajuntament de Castalla, Castalla, 2004. ISBN: 84-606-3590-2, 13 pp. (291-303).

 

III Congrés Internacional de l'Associació Nacional d'Investigació de Literatura Infantil i Juvenil. Vaig participar amb la comunicació "El tratamiento Disney de los conflictos sociales versus el modelo de Enric Valor". El congrés es va celebrar a Vigo entre el 3 y el 5 de desembre de 2003. Publicació en: Actas III Congreso Internacional de ANILIJ. Universidad de Vigo. 2005. ISBN 84-8158-309-X. pp. 93-106.

 

IV Congrés Internacional Virtual d'Educació. Organitzat per Cibereduca i la Universitat de les Illes Balears. Vaig participar amb la ponència "Los comportamientos asociales en la literatura infantil y los cuentos populares: aspectos pedagógicos de dos géneros subestimados". Aquesta ponència està publicada sobre format CD-ROM amb DL: PM 298-2004 ISBN: 84-7632-863-X. 24 pàgines.

 

XI Congrés Internacional de l'Associació Espanyola de Semiótica (2004). Organitzat pel Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de la Laguna i l'Associació Espanyola de Semiòtica. Vaig participar amb la comunicació "Las películas de animación Disney y la globalización". Actes en Félix J. Ríos (coord.) Interculturalidad, insularidad, globalización. Servicio Publicaciones Universidad de la Laguna, 2007, Tomo I, pp. 187-199.

 

Simposi "Children's Publishing: between Heritage and Mass Culture". Organitzat per les universitats Paris VII, Paris XIII i el centre Charles Perrault. Vaig participar amb la comunicació "The Reception of Tolkien's Middle-earth Novels". Actes en CD Actes du colloque des 25-27 novembre 2004. Institut International Charles Perrault.

 

VIII Congrés Internacional de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Organitzat per la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL) y la Universidad de la Habana (Cuba). Vaig participar amb la comunicació "Los cuentos de hadas, un camino hacia la literatura". Actes en CD ROM: ISBN 609-9302-7. DP A-382-2006.

 

V Encontre Internacional d'Investigadors i Estudiosos de la Informació i la Comunicació. Organitzat per la Universitat de la Habana (Cuba). Vaig participar amb la comunicació "Política e ideología en El Señor de los Anillos". Actes en premsa.

 

V Conferencia Internacional de Lecto-escritura organitzada pel Consejo de Lectura de Guatemala. Ciutat de Guatemala (Guatemala). Comunicació "El conflicto de estilos: retórica de la ficción infantil en las historias del Anillo de J.R.R. Tolkien". Actes en premsa. 2005.

 

II Congreso Internacional Traducción, Literatura Infantil-Juvenil y Didáctica "Érase una vez... Andersen". Organitzat per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. Comunicació "Detrás del espejo: la magia en los cuentos". Actas en prensa. 2005.

 

V Congreso Internacional Virtual de Educación. Internet www.cibereduca.com. Ponència "El valor educativo de los cuentos populares". Publicació sobre format CD-ROM amb DL: PM -398-2005 ISBN: 84-7632-917-2. 24 pàgines. 2005.

26th Conference of the Portuguese Association for Anglo-American Studies. Universidad de Minho (Portugal). Comunicació "The Journey Motif in Fairy Tales". 2005. Actes CD-Rom ISBN 978-972-8063-48-1.

15th Conference on British and American Studies. Universitat de Timisoara (Rumania). Comunicació "Form and Gothic Substance in Mervyn Peake's Gormenghast Novels". Actes: Romanian Journal of English Studies 3/2006, University of Timisoara, pp. 336-344, ISSN 1584-3734.

Congreso Internacional de Historia. Universidad Pública de Navarra (Pamplona). Comunicació: "Las narraciones orales y los estudios folklóricos literal-históricos". Actes en CD-Rom ISBN: 84-9769-100-8. 2005.

 

IV Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Comunicació: "El humor en la novela The Hobbit como recurso para atraer al lector infantil". Actes en premsa. 2005.

 

II Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Literarios de Cultura Popular. Comunicació "El tratamiento de los personajes femeninos en El Señor de los Anillos". Universidad de A Coruña. AÑO: 2005. Actes en premsa. 2005.

 
VI Congreso Internacional Virtual de Educación . Ponència: "Valores morales y discurso narrativo infantil en la fantasía de Tierra Media de J.R.R. Tolkien". En Internet www.cibereduca.com. Any 2006. Publicació sobre format CD-ROM DL: PM-256-2006. ISBN 84-7632-978-4.

 

II Congreso Internacional de la Asociación de Estudiantes de Filología Inglesa (AFI), Universidad de la Coruña e Instituto de Estudios Irlandeses, A Coruña 15, 16 y 17 Noviembre 2006, Comunicación "The Dark Castle of Gormenghast: A Space for Gothic Fiction". Actes publicades per la Universidad da Coruña ISBN 84-96474-33-X.

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464