Saltar apartados

ELECCIONS 2021

ELECCIONS 2021

Per acord de Consell de departament de 16 de març de 2021, s'aprova la Convocatòria d'eleccions a representants dels diferents col·lectius en el Consell del departament (Personal Docent i Investigador sense vinculació permanent i personal investigador en formació, alumnat i PAS), i a Director/a de Departament.
 
Seu de la Comissió Electoral: Secretaria del departament (Facultat de Filosofia i Lletres, 3a planta. SIGUA 0020P3010).  La Secretaria del Departament de Filologia Catalana actuarà com a registre d'aquesta Comissió Electoral en l'horari d'atenció al públic.
 

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A CONSELL DE DEPARTAMENT

De conformitat amb el que es disposa en l'article 7 del Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Catalana es convoquen eleccions a Consell de Departament dels col·lectius de PDI sense vinculació permanent (no doctor) i personal investigador en formació, Estudiants i PAS.

Conforme al citat reglament, el nombre de membres a triar per i entre cadascun dels col·lectius queda de la següent manera:

  • 5 PDI sense vinculació permanent (no doctor) i personal investigador en formació
  • 5 Estudiants
  • 3 PAS
 

CALENDARI ELECTORAL

En la reunió del Consell del Departament de Filologia Catalana de data 16/3/2021 s'aprova la convocatòria per a la renovació del Consell de Departament dels col·lectius de PDI SENSE VINCULACIÓ PERMANENT I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ, ESTUDIANTS I PAS i l'elecció de la Direcció del Departament, quedant el calendari electoral de la següent manera:

Exposició pública del cens electoral provisional  Fins al 19/04/2021
Termini d'adscripció a un cos o circumscripció electoral per als electors que pertanguen a més d'un.  Del 30/03/2021 al 13/04/2021
Termini de presentació de reclamacions contra el cens provisional  Del 30/03/2021 al 19/04/2021
 Publicació del cens definitiu  20/04/2021
Termini de presentació de candidatures per a la renovació del Consell de Departament dels col·lectius de PDI sense vinculació permanent i personal investigador en formació, estudiants i PAS  Del 21/04/2021 al 27/04/2021
Termini per a esmenar errors o completar la documentació presentada pels candidats  Fins al 28/4/2021
Proclamació provisional de candidats  29/04/2021
Termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats  Del 30/04/2021 al 04/05/2021

Proclamació definitiva de candidats

 05/05/2021
Campanya electoral  06/05/2021
Jornada de votació i horari  07/05/2021
 (d'11 h a 14 h i de 15 h a 16 h)
Proclamació provisional de candidats electes  10/05/2021
Termini de presentació de reclamacions contra l'acte de la proclamació provisional de candidats electes  Del 11/05/2021 al 12/05/2021
Proclamació definitiva de candidats electes  13/05/2021
Sorteig de la mesa electoral, presentació de candidatures i votació per a l'elecció de la direcció

 14/05/2021
 

 12.30 h 2a convocatòria

 

 

COMISSIÓ ELECTORAL

PROFESSORAT

  • JOSEP MARTÍNEZ PÉREZ (President titular)

PAS

  • MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ (Secretària titular)

ALUMNAT

  • LUIS VÍCTOR GÓMEZ (Vocal titular)
 

CENS ELECTORAL PROVISIONAL

Les reclamacions contra el cens provisional es faran a través a través d'instància Format Word Format PDF. Aquestes sol·licituds hauran de dirigir-se al president de la Comissió Electoral i presentar-la en la Secretaria del Departament (si se signa electrònicament es pot enviar per correu electrònic a dfcat@ua.es)

Cap persona podrà exercir el dret de sufragi actiu i passiu en més d'un cos i, si és el cas, circumscripció electoral. Els electors que pertanguen a més d'un hauran de comunicar a la Comissió Electoral, en el termini establit, l'adscripció a aquell en el qual desitgen exercir el seu dret de sufragi. En un altre cas, la Comissió Electoral, d'ofici, adscriurà a l'elector al cos i circumscripció menys nombrós d'entre els que forme part.

 

EL WEB S'ANIRÀ ACTUALITZANT ATENENT EL CALENDARI ELECTORAL

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464