Saltar apartados

Biblioteca de Filología Catalana

Biblioteca de Filologia Catalana

Estudis monogràfics de temes de filologia catalana realitzats per membres del Departament

  OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS PUBLICABLES

A partir del 14 de febrer queda obert el termini per a la presentació d’originals publicables en la col·lecció “Biblioteca de Filologia Catalana” d’aquest Departament.

Els/les autors/es interessats/des hauran de presentar 2 exemplars dels seus originals respectius impresos en paper i còpia en suport informàtic, amb indicació del processador de textos utilitzat. La versió dels llibres presentats serà la definitiva.

Els originals no hauran de sobrepassar les 300 pàgines (TNR, cos 12, 2100 caràcters per full, notes, figures, gràfics i annexos inclosos) i es lliuraran a la Secretaria del Departament de Filologia Catalana fins al 28 de febrer de 2017.

Enric Balaguer

Director de Publicacions

 

 

   
 Guia bibliogràfia de la literatura catalana medieval ALEMANY FERRER, Rafael (1997): Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 225 ps. (2a edició revisada, corregida i augmentada).
  MARTINES, Vicent (1995): Introducció a l'edició de textos literaris, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 159 ps.
 Llengües en contacte als regnes de València i Múrcia COLOMINA I CASTANYER, Jordi (1997) (ed.): Llengües en contacte als regnes de València i Múrcia (segles XIII-XV), Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat.,  ps. 292 ps.
  MARTOS, Josep Lluís (1997): Cant, queixa i patiment. Estudi macroestructural de 55 poemes d'Ausiàs March, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 182 ps.
 Actes del I seminari d'Història de l'Espectacle Teatral SANSANO, Biel (1997) (ed.): Actes del I Seminari d'Història de l'Espectacle Teatral, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 125 ps.
 Història i crítica de la Festa d'Elx CASTAÑO I GARCIA, Joan i SANSANO I BELSO, Gabriel (1998) (eds.): Història i crítica de la Festa d'Elx, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 399 ps.
 Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica COLOMINA I CASTANYER, Jordi (1999): Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 353 ps.
 La imaginació compromesa. L'obra d'Agustí Bartra ESPINÓS I FELIPE, Joaquim (1999): La imaginació compromesa. L'obra d'Agustí Bartra, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 247 ps.
 Assaigs de literatura valenciana del Renaixement ROMEU I FIGUERAS, Josep (1999): Assaigs de literatura valenciana del Renaixement, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 160 ps.
 Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de corella MARTOS, Josep Lluís (2001): Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 317 ps.
 Clams i crims en la València Medieval DIÉGUEZ SEGUÍ, M. Ángels (2002): Clams i crims en la València Medieval, segons el "Llibre de Cort de Justícia" (1279-1321); Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 366 ps
 Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó SEGURA LLOPES, Carles (2003): Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó, Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat.-Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Elx, 427 ps
 Raro diccionario Valenciano-Castellano, unico, y singular, de vozes monosylabas de Carles Ros MARIBEL GUARDIOLA I SAVALL (2004): Raro Diccionario Valenciano-Castellano, unico, y singular, de vozes monosylabas de Carles Ros. Estudi introductori i edició. Universitat d'Alacant - Departament de Filologia Catalana, 295 ps
  VICENT BELTRAN I CALVO (2005): El parlar de la Marina Baixa. El contacte interdialectal valencianobalear. Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana
 Història de la llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó mitjà) BRAULI MONTOYA ABAT (2006): Història de la Llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó Mitjà). Universitat d'Alacant-Dep. Fil. Cat.-Centre d'Estudis locals del Vinalopó-Ajuntament de Petrer, 130 ps
 Humor i Persuasió: L'obra periodística de Quim Monzó ANTONI MAESTRE BROTONS (2006): Humor i Persuasió: L'obra periodística de Quim Monzó. Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 220 ps
 La vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres CARMEN ARRONIS I LLOPIS (2007): La vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres. Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 173 ps
 Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegend

JOAN M. PERUJO MELGAR (2007) (ed.)
Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegendària
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 408 ps

 El cançoner popular de Tàberna. Recopilació i estudi lingüístic

JOAN LLUÍS MONJO I MASCARÓ (2009)
El cançoner popular de Tàrbena. recopilació i estudi lingüístic
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 362 ps 

 Actes del I simposi, Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística Edició a cura de Vicent Beltran, M. Isabel Guardiola, Josep Martines, Sandra Montserrat i Carles Segura
ACTES DEL I SIMPOSI «Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística»
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 224 ps
estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Baixa, Alta

Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Baixa. L'empremta mallorquina. VICENT BELTRAN CALVO i TERESA HERRERO LLORET

 

Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta. VICENT BELTRAN CALVO

 

Atles Lingüístic de la Marina (Almar). VICENT BELTRAN CALVO i TERESA HERRERO LLORET

 L'obra narrativa de Ferran Torrent (bfc20)  

L'obra narrtiva de Ferran Torrent. Vers una poètica de l'escepticisme i del vitalisme

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, p. 336

   

Introducció i edició a cura de Joan Castaño i Garcia

Estudi lingüístic d'Antoni mas i Miralles

(2015)

Llibre de la Fàbrica de Senta Maria de la Vila de Elig

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, 285p.
 

ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES (2016)

L'element musical de l'adaptació cinematogràfica del Tirant lo Blanc de Vicente Aranda (2006)

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, 148 p.

 

JOAN BORJA I SANZ (2016)

Les llegendes secretes de Sara Llorens

Llegendes Alacantines

Universitat d'Alacant-Departament Filologia catalana, 140 p.

   
   
   

 

 

 

Departamento de Filología Catalana


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/dfcua

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464