Saltar apartados

Biblioteca de Filología Catalana

Biblioteca de Filologia Catalana

Estudis monogràfics de temes de filologia catalana realitzats per membres del Departament

 

 

 

 

GLÒRIA SABATÉ I MARÍN

"Més enllà de la cort: els lectors potencials del Curial e Güelfa"

Universitat d'Alacant-Departament Filologia catalana

 

"Estudis filològics en homenatge al professor Jordi Colomina"

Universitat d'Alacant-Departament de Filolgia Catalana

 

Jordi Colomina:

"El sufix -al/-ar amb valor col·lectiu, abundancial i augmentatiu"

Universitat d'Alacant-Departament Filologia catalana

JOAN BORJA I SANZ (2016)

Les llegendes secretes de Sara Llorens

Llegendes Alacantines

Universitat d'Alacant-Departament Filologia catalana, 140 p.

 

ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES (2016)

L'element musical de l'adaptació cinematogràfica del Tirant lo Blanc de Vicente Aranda (2006)

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, 148 p.

Introducció i edició a cura de Joan Castaño i Garcia

Estudi lingüístic d'Antoni mas i Miralles

(2015)

Llibre de la Fàbrica de Senta Maria de la Vila de Elig

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, 285p.

L'obra narrativa de Ferran Torrent (bfc20)

L'obra narrtiva de Ferran Torrent. Vers una poètica de l'escepticisme i del vitalisme

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, p. 336

estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Baixa, Alta

Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Baixa. L'empremta mallorquina. VICENT BELTRAN CALVO i TERESA HERRERO LLORET

 Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta. VICENT BELTRAN CALVO

 Atles Lingüístic de la Marina (Almar). VICENT BELTRAN CALVO i TERESA HERRERO LLORET

Actes del I simposi, Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística

Edició a cura de Vicent Beltran, M. Isabel Guardiola, Josep Martines, Sandra Montserrat i Carles Segura
ACTES DEL I SIMPOSI «Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística»
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 224 ps

El cançoner popular de Tàberna. Recopilació i estudi lingüístic

JOAN LLUÍS MONJO I MASCARÓ (2009)
El cançoner popular de Tàrbena. recopilació i estudi lingüístic
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 362 ps

Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegend

JOAN M. PERUJO MELGAR (2007) (ed.)
Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegendària
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 408 ps

La vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres

CARMEN ARRONIS I LLOPIS (2007):

La vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres.

Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 173 ps

Humor i Persuasió: L'obra periodística de Quim Monzó

ANTONI MAESTRE BROTONS (2006):

Humor i Persuasió: L'obra periodística de Quim Monzó.

Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 220 ps

Història de la llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó mitjà)

BRAULI MONTOYA ABAT (2006):

Història de la Llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó Mitjà).

Universitat d'Alacant-Dep. Fil. Cat.-Centre d'Estudis locals del Vinalopó-Ajuntament de Petrer, 130 ps

 

El parlar de la Marina Baixa. El contacte interdialectal valencianobalear

VICENT BELTRAN I CALVO (2005):

El parlar de la Marina Baixa. El contacte interdialectal valencianobalear.

Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana

Raro diccionario Valenciano-Castellano, unico, y singular, de vozes monosylabas de Carles Ros

MARIBEL GUARDIOLA I SAVALL (2004):

Raro Diccionario Valenciano-Castellano, unico, y singular, de vozes monosylabas de Carles Ros. Estudi introductori i edició.

Universitat d'Alacant - Departament de Filologia Catalana, 295 ps

Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó

SEGURA LLOPES, Carles (2003):

Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat.-Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Elx, 427 ps

Clams i crims en la València Medieval

DIÉGUEZ SEGUÍ, M. Ángels (2002):

Clams i crims en la València Medieval,

segons el "Llibre de Cort de Justícia" (1279-1321); Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 366 ps

Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de corella

MARTOS, Josep Lluís (2001):

Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 317 ps.

Assaigs de literatura valenciana del Renaixement

ROMEU I FIGUERAS, Josep (1999):

Assaigs de literatura valenciana del Renaixement,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 160 ps.

La imaginació compromesa. L'obra d'Agustí Bartra

ESPINÓS I FELIPE, Joaquim (1999):

La imaginació compromesa. L'obra d'Agustí Bartra,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 247 ps.

Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica

COLOMINA I CASTANYER, Jordi (1999):

Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 353 ps.

Història i crítica de la Festa d'Elx

CASTAÑO I GARCIA, Joan i SANSANO I BELSO, Gabriel (1998) (eds.):

Història i crítica de la Festa d'Elx,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 399 ps.

Actes del I seminari d'Història de l'Espectacle Teatral

SANSANO, Biel (1997) (ed.):

Actes del I Seminari d'Història de l'Espectacle Teatral,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 125 ps.

Cant, queixa i patiment. Estudi macroestructural de 55 poemes d'Ausiàs March,

MARTOS, Josep Lluís (1997):

Cant, queixa i patiment. Estudi macroestructural de 55 poemes d'Ausiàs March,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 182 ps.

Llengües en contacte als regnes de València i Múrcia

COLOMINA I CASTANYER, Jordi (1997) (ed.):

Llengües en contacte als regnes de València i Múrcia (segles XIII-XV),

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat.,  ps. 292 ps.

MARTINES, Vicent (1995):

Introducció a l'edició de textos literaris,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 159 ps.

Guia bibliogràfia de la literatura catalana medieval

ALEMANY FERRER, Rafael (1997):

Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 225 ps. (2a edició revisada, corregida i augmentada).

 

 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Filología Catalana


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464