Saltar apartados

Biblioteca de Filología Catalana "Rafael Alemany"

 

 

 

 

GLÒRIA SABATÉ I MARÍN

"Més enllà de la cort: els lectors potencials del Curial e Güelfa"

Universitat d'Alacant-Departament Filologia catalana

 

"Estudis filològics en homenatge al professor Jordi Colomina"

Universitat d'Alacant-Departament de Filolgia Catalana

 

Jordi Colomina:

"El sufix -al/-ar amb valor col·lectiu, abundancial i augmentatiu"

Universitat d'Alacant-Departament Filologia catalana

JOAN BORJA I SANZ (2016)

Les llegendes secretes de Sara Llorens

Llegendes Alacantines

Universitat d'Alacant-Departament Filologia catalana, 140 p.

 

ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES (2016)

L'element musical de l'adaptació cinematogràfica del Tirant lo Blanc de Vicente Aranda (2006)

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, 148 p.

Introducció i edició a cura de Joan Castaño i Garcia

Estudi lingüístic d'Antoni mas i Miralles

(2015)

Llibre de la Fàbrica de Senta Maria de la Vila de Elig

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, 285p.

L'obra narrativa de Ferran Torrent (bfc20)

L'obra narrtiva de Ferran Torrent. Vers una poètica de l'escepticisme i del vitalisme

Universitat d'Alacant-Departament Filologia Catalana, p. 336

estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Baixa, Alta

Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Baixa. L'empremta mallorquina. VICENT BELTRAN CALVO i TERESA HERRERO LLORET

 Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta. VICENT BELTRAN CALVO

 Atles Lingüístic de la Marina (Almar). VICENT BELTRAN CALVO i TERESA HERRERO LLORET

Actes del I simposi, Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística

Edició a cura de Vicent Beltran, M. Isabel Guardiola, Josep Martines, Sandra Montserrat i Carles Segura
ACTES DEL I SIMPOSI «Ensenyament de la llengua: Currículum, metodologia i planificació lingüística»
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 224 ps

El cançoner popular de Tàberna. Recopilació i estudi lingüístic

JOAN LLUÍS MONJO I MASCARÓ (2009)
El cançoner popular de Tàrbena. recopilació i estudi lingüístic
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 362 ps

Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegend

JOAN M. PERUJO MELGAR (2007) (ed.)
Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegendària
Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 408 ps

La vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres

CARMEN ARRONIS I LLOPIS (2007):

La vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres.

Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 173 ps

Humor i Persuasió: L'obra periodística de Quim Monzó

ANTONI MAESTRE BROTONS (2006):

Humor i Persuasió: L'obra periodística de Quim Monzó.

Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana, 220 ps

Història de la llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó mitjà)

BRAULI MONTOYA ABAT (2006):

Història de la Llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó Mitjà).

Universitat d'Alacant-Dep. Fil. Cat.-Centre d'Estudis locals del Vinalopó-Ajuntament de Petrer, 130 ps

 

El parlar de la Marina Baixa. El contacte interdialectal valencianobalear

VICENT BELTRAN I CALVO (2005):

El parlar de la Marina Baixa. El contacte interdialectal valencianobalear.

Universitat d'Alacant-Departament de Filologia Catalana

Raro diccionario Valenciano-Castellano, unico, y singular, de vozes monosylabas de Carles Ros

MARIBEL GUARDIOLA I SAVALL (2004):

Raro Diccionario Valenciano-Castellano, unico, y singular, de vozes monosylabas de Carles Ros. Estudi introductori i edició.

Universitat d'Alacant - Departament de Filologia Catalana, 295 ps

Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó

SEGURA LLOPES, Carles (2003):

Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat.-Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Elx, 427 ps

Clams i crims en la València Medieval

DIÉGUEZ SEGUÍ, M. Ángels (2002):

Clams i crims en la València Medieval,

segons el "Llibre de Cort de Justícia" (1279-1321); Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 366 ps

Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de corella

MARTOS, Josep Lluís (2001):

Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 317 ps.

Assaigs de literatura valenciana del Renaixement

ROMEU I FIGUERAS, Josep (1999):

Assaigs de literatura valenciana del Renaixement,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 160 ps.

La imaginació compromesa. L'obra d'Agustí Bartra

ESPINÓS I FELIPE, Joaquim (1999):

La imaginació compromesa. L'obra d'Agustí Bartra,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 247 ps.

Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica

COLOMINA I CASTANYER, Jordi (1999):

Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 353 ps.

Història i crítica de la Festa d'Elx

CASTAÑO I GARCIA, Joan i SANSANO I BELSO, Gabriel (1998) (eds.):

Història i crítica de la Festa d'Elx,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 399 ps.

Actes del I seminari d'Història de l'Espectacle Teatral

SANSANO, Biel (1997) (ed.):

Actes del I Seminari d'Història de l'Espectacle Teatral,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 125 ps.

Cant, queixa i patiment. Estudi macroestructural de 55 poemes d'Ausiàs March,

MARTOS, Josep Lluís (1997):

Cant, queixa i patiment. Estudi macroestructural de 55 poemes d'Ausiàs March,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 182 ps.

Llengües en contacte als regnes de València i Múrcia

COLOMINA I CASTANYER, Jordi (1997) (ed.):

Llengües en contacte als regnes de València i Múrcia (segles XIII-XV),

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat.,  ps. 292 ps.

MARTINES, Vicent (1995):

Introducció a l'edició de textos literaris,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 159 ps.

Guia bibliogràfia de la literatura catalana medieval

ALEMANY FERRER, Rafael (1997):

Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval,

Universitat d'Alacant-Dep. de Fil. Cat., 225 ps. (2a edició revisada, corregida i augmentada).

 

 a

 

COMITÉ EDITORIAL: Enric Balaguer Pascual, Francesc Xavier Llorca Ibi i Hèctor Càmara Sempere.

COMITÉ CIENTÍFIC: Enric Bou (Universitat Ca' Foscari de Venècia), Dominic Keown (Universitat de Cambridge), Lesley Twomey (Universitat de Northumbria), Jordi Redondo (Universitat de València), Lola Badia (Universitat de Barcelona), M. Teresa Cabré (Universitat Pompeu Fabra), Antoni Ferrando (Universitat de València), Albert Rossich (Universitat de Girona), Pep Valsalobre (Universitat de Girona) i Emili Boix (Universitat de Barcelona).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Filología Catalana


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464