Saltar apartados

Xènia Escolano Marín

 

Categoría administrativa:

Investigadora predoctoral

Perfil:

Lexicografía y fraseología comparada catalán-inglés.

  • DATOS DE CONTACTO


Dirección electrónica: xenia.escolano@ua.es

Teléfono: 965903400

Extensión: 2568

Ubicación del despacho: Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Letras I, 3r piso (Código SIGUA: 0020P3016)

 

  • DOCÈNCIA 2019/20

32513 INICIACIÓ A LA LLENG. CAT. I  grup 01 (PRA)

 

 BREVE CV

1. Biografia acadèmica

Xènia Escolano Marín és graduada en Traducció i Interpretació d’Anglés per la Universitat d'Alacant amb premi extraordinari de fi de grau i es troba en possessió del Màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en l’especialitat d’Anglés llengua estrangera per aquesta mateixa universitat. Així mateix, disposa d'un Màster Oficial en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en lexicografia electrònica. Compta amb experiència docent d’anglés, català i espanyol com a llengua estrangera a joves i adults i en l’àmbit universitari, així com acreditació de cursos de formació específica sobre aprenentatge de llengües estrangeres. En l’actualitat, és investigadora contractada FPU pel Ministerio de Educación, Cultura y Deportes i cursa el Programa de Doctorat en Transferències Interculturals i Històriques a l’Europa Medieval Mediterrània en la Universitat d'Alacant, al si de la qual realitza docència i investigació com a membre de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa ISIC-IVITRA. El curs 2019-2020 va realitzar una estada trimestral de recerca i docència com a lectora a la University of California Santa Barbara (EUA) per a l’obtenció de la menció de Doctorat Internacional.

 

2. Línies d’investigació

La seua línia d’investigació actual és fraseologia comparada català-anglés i lexicografia electrònica amb metodologia de lingüística de corpus. Ha participat en els projectes d’investigació següents: Projecte FPU17/0032 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] (Programa per a la Constitució i Acreditació d’Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel·lència de la Generalitat Valenciana, Ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes, xarxes i grups de recerca següents: “Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la Lingüística de Corpus” (MICINUN, Ref. PGC2018-099399-B-100371); del projecte de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans de Ref. PRO2018-S04-MARTINES; del Grup d'Investigació VIGROB-125 de la UA; de la Xarxa de recerca en innovació en docència universitària “Lingüística de Corpus i Mediterrània intercultural: investigació educativa per a l'aplicació de la Lingüística de Corpus en entorns multilingües diacrònics. Aplicacions del Metacorpus CIMTAC” (Institut de Ciències de l'Educació de la UA, Ref. 4581-2018); i el Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (Universitat d’Alacant, Ref. GITE-09009-UA]).

 

3. Col·laboració en investigació

-Membre de l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC-IVITRA), Universitat d'Alacant.

-Membre del Center For Catalan Studies, University of California Santa Barbara, EUA. [Estada de recerca de gener a abril 2020].

-Membre de l'Internationales Institut für Iberische Studien, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Alemanya

-Membre de la High Academic Achievement International Doctoral Groups International Network [HAAIDG-INet] | Xarxa Internacional de Grups d’Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat [XInt-Garaid] | Red Internacional de Grupos de Alto Rendimiento Académico Internacional de Doctorado [RInt-GARAID] - Education ISIC-IVITRA (http://www.ivitra.ua.es)

 

4. Publicacions (selecció)

 Articles en revistes acadèmiques

-Escolano, Xènia (2018): “Etiquetatge sintacticosemàntic en diccionaris electrònics multilingües”, en eHumanista/IVITRA, 13, pp. 511-522. [https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume13/32.%20Escolano.pdf]

-Escolano, Xènia (2019a): “Anàlisi d’equivalents interlingüístics català>anglés de locucions somàtiques a través de corpora: paràmetre semàntic”, en eHumanista/IVITRA, 15, pp. 456-477. [https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/default/files/sitefiles/ivitra/volume15/2.%20Escolano.pdf]

-Escolano, Xènia (2019b): “Estudi lingüístic de locucions somàtiques amb en català i comparativa amb els seus equivalents en espanyol”, en Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies, 6, pp. 149-170. [https://www.studia-iberica-americana.com/data/100172/assets/Issues/Siba2019@1571484303669.pdf]

 

5. Beques rebudes i premis

-Premi extraordinari de fi de Grau en Traducció i Interpretació. Concedit per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant (2015).

-Ajuda per a la formació de professorat universitari (convocatòria de 2017) del Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte del Govern d’Espanya (actual Ministerio de Educación, Ciencia y Universidades) [Ref. FPU17/00232, http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f647976b-7a88-408f-a4e1-8a0346e88419/1resolucionfpu.pdf]: contracte predoctoral FPU per a la realització de tesis doctorals en Universitats Espanyoles. Destinat a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries que faciliten la incorporació futura d’aquestes persones al sistema espanyol d’educació superior i d’investigació científica.

-Seleccionada en l’ajuda de la “Convocatòria del Programa Propi del Vicerectorat d’Investigació i Transferència del Coneixement per al foment de la I+D+i en la Uni versitat d’Alacant 2017”. Vegeu http://aplicacionesua.cpd.ua.es/otri/cp/extracto.asp?id=75000> “llistat de seleccionats provisional" [rebutjada en la fase definitiva per incompatibilitat amb el contracte predoctoral FPU del Ministerio].

 

Para mayor información, ver:  https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/escolano-marin-xenia/31288 

Departamento de Filología Catalana


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464