Saltar apartados

Hèctor Càmara Sempere

Categoría administrativa:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Lengua catalana y literatura catalana medieval

 

DATOS DE CONTACTO

Dirección electrónica: hector.camara@ua.es

Teléfono +34 965 90 34 00

Extensión: 2218

Ubicación del despacho: 2ª planta de la Facultad de Educación (Código Sigua: 0702P2037)

Horario de tutorias: martes y jueves de 12:00 a 14:00 (primer cuatrimestre)

 

DOCENCIA: 2020/21

INVESTIGACIÓN ACTUAL

BREVE CURRÍCULUM

 

DOCÈNCIA 2020/21

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grup 1 (PRA)

29066 CATALÀ: LLENGUA, CULTURA I COMUNICACIÓ (TEO)

 29066 CATALÁ: LLENGUA, CULTURA I COMUNICACIÓ (PRA)

17502  PRÀCTICUM II  (ED. PRIMÀRIA)  grup 20

17513 LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA grup 2 (TEO)

17513 LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA grup 2 (PRA) 

 

                  

INVESTIGACIÓN ACTUAL

  • Literatura catalana medieval de temática religiosa
  • Misteri d’Elx

 

BREVE CURRÍCULUM

1. Biografia acadèmica

La meua trajectòria acadèmica universitària comença amb l'obtenció de la llicenciatura en Humanitats per la Universitat d'Alacant. Posteriorment, vaig sol·licitar una beca d'investigació predoctoral FPU, la qual em van concedir el 2005 i de la qual vaig gaudir fins al 2009. L'any 2009 vaig concursar per una plaça de professor Ajudant LOU i, després d'un procés d'acreditació, vaig promocionar a Ajudant Doctor el 2014. Finalment, des de 2017, ocupe una plaça de Professor Contractat Doctor. Tota l'activitat docent i investigadora ha estat desenvolupada al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. 

Pel que fa a la docència, he sigut responsable d'assignatures de llengua catalana en els graus de Mestre per a Educació Infantil i Mestre per a Educació Primària i Traducció i Interpretació, a més d'organitzar i impartir cursos de formació contínua. També he pogut desenvolupar la gestió com a secretari del Departament de Filologia Catalana entre 2011-2013 i entre 2015-2017 i com a subdirector de 2017-2019. A més, del 2015 al 2018 també he sigut secretari de la Càtedra Misteri d'Elx de la Universitat Miguel Hernández.

 2. Línies d'investigació 

He dedicat la investigació a tres temàtiques relacionades amb la literatura religiosa catalana de l'edat mitjana: l'estudi teatral i festiu medieval, centrat en el Misteri d'Elx, representació assumpcionista de finals del segle XV; l'assumpció en la literatura medieval, i l'estudi i edició de la traducció catalana de la Legenda Aurea de J. Varazze, recopilació hagiogràfica de referència baixmedieval. Dins d'aquest darrer camp vaig elaborar el treball conduent al DEA (presentat el 2006) i que, més tard, vaig publicar com a monografia amb el títol La Mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) (2010); i també la tesi doctoral, titulada El Flos sanctorum romançat. Edició crítica dels dos incunables catalans de la Legenda Aurea de Jacobus de Voragine. La meua investigació s'ha emmarcat en diversos projectes d'investigació I+D, entre els quals cal destacar "Edició crítica digital de textos literaris dels segles XV i XVI de les lletres valencianes" (Generalitat Valenciana), "Edició crítica digital de textos hagiogràfics de la literatura catalana dels segles XV i XVI" (Ministeri de Ciència) i "La literatura hagiogràfica catalana entre el manuscrit i la impremta" (Ministeri d'Economia). La docència en llengua i cultura catalanes en els diferents graus de la Facultat d'Educació ha fet que obrira un nou vessant investigador en l'ensenyament del català com a L2 i en els estudis culturals relacionats amb la identitat.

 3. Direcció de tesis, treballs de màster i treballs de fi de grau 

He dirigit Treballs Finals de Grau tant de Filologia Catalana com dels Graus de Mestre per a Educació Infantil i Educació Primària. També he tutoritzar Treballs de Final de Màster en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. La temàtica s'ha centrat en l'ús del valencià a l'escola i en el treball de la cultura i la literatura popular en l'educació.

 

4. Publicacions (selecció) 

5.1. Llibres propis

La Mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494), Alacant: Publiciacions de la Universitat d'Alacant, 2010.

 

5.2. Llibres col·lectius editats

El Llibre de caça. Estudi i edició d'un tractat de falconeria medieval, amb Marinela García Sempere, Antoni Mas i Carmen Arronis, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / IIFV, 2013.

 

5.3. Capítols 

"El reatule de Santa Bàrbara de Cocentaina: art, hagiografia i tradició", en Joan Borja (coord.), Descobreix. Art en Valor, Alacant: Institut Alacantí de Cultura "Juan Gil-Albert", 2019. http://hdl.handle.net/10045/98367

 "El Misteri d'Elx com a adaptació teatral de la Legenda aurea", en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/LXVI. Miscel·lània Albert Hauf 5, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013, p. 57-84. http://hdl.handle.net/10045/33027

"Referencias bíblicas en la Festa o Misteri d'Elx", en Francisco Domínguez Matito - Juan Antonio Martínez Berbel (eds.), La Biblia en el teatro español, Vigo: Academia del Hispanismo, 2012, p. 143-155. http://hdl.handle.net/10045/23936

 "Estels fets pols: l'ús de l'oripell en la Festa o Misteri d'Elx", en Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, vol. II ("La literatura i les arts"), p. 83-94. http://hdl.handle.net/10045/16618

 "Algun misteri amagat, vol Déu nos sia revelat: l'estudi del Misteri d'Elx per intel·lectuals valencians i catalans de finals del segle XIX", en Joan Borja i Joan Armangué (eds.), Floklore i romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, Càller (Cagliari): Arxiu de Tradicions de l'Alguer, 2008, p. 49-65. http://hdl.handle.net/10045/8727

 

5.4. Articles en revistes acadèmiques

 "De viatge amb el Flos Sanctorum. La toponímia en els incunables catalans de la Legenda Aurea", eHumanista/IVITRA, 13, 2018, p. 404-429. http://hdl.handle.net/10045/77911

 "La Legenda aurea com a font del teatre hagiogràfic català de tècnica medieval: un tast comparatiu", Estudis Romànics, 38, 2016, p. 167-184. http://hdl.handle.net/10045/55369

"A muscles de gegant: els incunables del Flos sanctorum català: entre la tradició i la revisió", Studia Aurea, 11, 2017, p. 237-251. http://hdl.handle.net/10045/72291

"El català com a L2: l'aprofitament de les TIC per a l'aprenentatge lingüístic en un context castellanitzat", Temps d'Educació, 51, 2016, 51, p. 139-153. http://hdl.handle.net/10045/63077

 "Relatos hagiográficos de un héroe épico: Guillermo de Tolosa", amb M. Àngels Llorca, Cuadernos de Investigación Filológica, 37-38 (2011-2012), p. 61-96. http://hdl.handle.net/10045/24755

Departamento de Filología Catalana


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464