Saltar apartados

Llúcia Martín Pascual

Llúcia Martín

Categoría administrativa:

Catedrática de Universidad

Perfil:

Literatura catalana

 

 

 • DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico llucia.martin@ua.es

Teléfono: +34 965 90 3908

Extensión: 3908

Fax: +34 96 590 9330

Ubicación del despacho: Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Letras, edificio I, 3ª planta (0020P3009)

 

DOCENCIA: 2016/17

INVESTIGACIÓN ACTUAL

BREVE CURRÍCULUM

 

 • DOCENCIA 2018/19

30024     CULTURA Y LITERATURA POPULAR CATALANA grupo 1 (TEO)            

30024     CULTURA Y LITERATURA POPULAR CATALANA grupo 1 (PRA)  

30110     INTROD. A LA LIT. CAT. MEDIEVAL (Fils.) grupo 01 (TEO)                

30110     INTROD. A LA LIT. CAT. MEDIEVAL (Fils.) grupo 01 (PRA) 

30053     LIT. CAT. MEDIEVAL Y LIT. EUROPEAS grupo 1 (TEO)                                

30053     LIT. CAT. MEDIEVAL Y LIT. EUROPEAS grupo 1 (PRA)

30098     PRÁCTICAS EXTERNAS. GRADO FILOLOGIA CATALANA grupo 1

30098     PRÁCTICAS EXTERNAS. GRADO FILOLOGIA CATALANA grupo 2

 

 • DOCENCIA CURSO 2016-17

17015      LITERATURA INFANTIL CATALANA grup 05 (PRA)

30024      CULTURA I LITERATURA POPULAR CATALANA (TEO)                   

30024      CULTURA I LITERATURA POPULAR CATALANA (PRA)                  

30053      LIT. CAT. MEDIEVAL I LIT. EUROPEES (TEO)                                

30053      LIT. CAT. MEDIEVAL I LIT. EUROPEES (PRA)

30099      TREBALL FI DE GRAU LÍNIA FILOLOGIA CATALANA (PRA)                                         

30110      INTROD. A LA LIT. CAT. MEDIEVAL (Fils.) grup 01 (TEO)                

30110      INTROD. A LA LIT. CAT. MEDIEVAL (Fils.) grup 01 (PRA)    

30110      INTROD. A LA LIT. CAT. MEDIEVAL (Fils.) grup 02 (TEO)                

30110      INTROD. A LA LIT. CAT. MEDIEVAL (Fils.) grup 02 (PRA)

 

 • INVESTIGACIÓN ACTUAL
 • Literatura catalana medieval
 • Bibliografía clasificada y comentada de la literatura catalana medieval
 • Lexicografía catalana medieval (corpora de autores valencianos)
 • Informática y Filología. Edición digital y recursos electrónicos

 

 • BREVE CURRÍCULUM

1. Formación académica

 • Licenciada en Filosofía y Letras, Sección Filología Hispánica, Orientación Filología Valenciana, por la Universidad de Alicante (1987)
 • Doctora en Filología Catalana con el Premio Extraordinario, por la Universidad de Alicante (1994)

 

2. Grupos de investigación actual

 • Miembro del grupo de investigación LICATMED (Literatura Catalana Medieval) de la Universidad de Alicante.
 • Investigadora principal de los proyectos de investigación:

 

 1. Edición paleográfica digital de los testimonios manuscritos de la poesía de Ausiàs March (FFI2010-21453- C02-01)
 2. Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de todos los testimonios manuscritos e impresos en su contexto literario (FFI2014-52380-C2-1- P)

 

 • Investigadora del proyecto de investigación Corpus bibliográfico informatizado de la literatura catalana medieval, financiado por el Ministerio de Educación y adscrito al Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
 • Directora de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

 

3. Publicaciones

Martín Pascual, Llúcia, Alguns comentaristes ausiasmarquians. Aproximació a l'estudi de la crítica sobre Ausiàs March en el XIX, Catalan Review, 27 (2013), pp. 69-86.

Martín Pascual, Llúcia, Nuevas aportaciones sobre la transmisión del Bestiario catalán, Revista de Literatura Medieval, 24 (2012), 155-172.

Martín Pascual, Llúcia, La tradición animalística en Italia: el Bestiario toscano, Cultura Neolatina, 72 (1-2), 2012, pp. 147-181.

Martín Pascual, Llúcia, Errores y divergencias en la traducción: las fuentes del Bestiari catalán, Critica del testo, 15,1 (2012), pp. 39-71.

Martín Pascual, Llúcia, Aquatic Animals in the Catalan Bestiari, Reinardus. Yearbook of the International Reinard Society, 21 (2009), pp. 124-143.

Betlloch, M.I.; Chiner, E.; Chiner-Betlloch, J.; Llorca-Ibi, F.; Martín, L., The use of animals in medicine of Latin tradition: Study of the Tresor de Beutat, a medieval treatise devoted to female cosmetics, The Journal of Ethnobiology and Traditional Medicine, 121 (2014, pp. 752-760).

Martín Pascual, Llúcia, «El Llibre del Tresor, compendi de sabers medievals sobre filosofia natural», dins Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauf (eds.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata / Mediaeval Studies in Honour Curt Wittlin / Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Barcelona, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015, p. 237-255, ISBN 978-84- 606-8839- 6.

Martín Pascual, Llúcia, «La 'Disputa de l'Ase'; y otros equinos parlantes en la literatura catalana medieval», Lectura y signo, 10, 2015, p.101-125. ISSN 1885-8597.

La tradició animalística en la literatura catalana medieval i els seus antecedents, Alacant, Secretariat de Publicacions dela Universitat d'Alacant, 1996

El lèxic dels clàssics valencians. La "Vita Christi" de sor Isabel de Villena, en col×laboració amb Rafael Alemany Ferrer, Vicent Martines Peres, Marinela Garcia Sempere i Joan Maria Perujo Melgar, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana-Secretariat de Publicacions de la Universitat d’Alacant, 1996. [Edició en Cd-Rom que conté, a més d’una introducció al treball, un llistat alfabetitzat dels mots de la Vita Christi, el doblets lèxics, els homònims no discriminats en la concordança, la concordança lèxica completa i el text base de l’obra.]

Diccionari de les poesies d’Ausiàs March, en coautoria amb Rafael Alemany (dir), Marinela Garcia, Hèctor Gonzalvez, Francesc X. Llorca, Joseph M. Manzanaro, Josep L. Martos, Sandra Montserrat i Joan M. Perujo, València, Denes, 2008.

 “La Disputa de l’ase d’Anselm Turmeda i la tradició enciclopèdica medieval”, en  Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, septiembre de 1993), III, ed. de Juan Paredes, Granada, 1995, ps. 213-227.

 “Contribució a l'estudi de la versió catalana de les faules d'Isop i la seua difusió en la literatura medieval”, en Actas del VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, septiembre 1995), II, ed. de José M. Lucía, Universidad de Alcalá de Henares, 1997, ps. 1123-1137.

 "Car no es pus que apetit brutal. L'amor, el pecat i l'animalogia poètica d'Ausiàs March”, en  Ausiàs March: textos i contextos, ed. de Rafael Alemany, Barcelona, Alacant, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ("Biblioteca Sanchis Guarner", 37) 1997, ps. 221-244.

 “La tradición animalística en la poesía de Ausiàs March”, en Lourdes Sánchez Rodrigo y Enrique Nogueras Valdivieso, eds.,  Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Universidad de Granada (“Monográfica”, 257), 2000, ps. 67-87.

  “Algunes, consideracions sobre la relació entre les faules del Llibre de les bèsties de Ramon Llull i l'original oriental”, en Catalan Review, XI, 1997, ps. 83-112.

“On pus escura és la semblança, pus altament entén l’enteniment qui aquella semblança entén”. Ramon Llull i el didactisme cientificoteològic del Llibre de meravelles”, Randa. Homenatge a Miquel Batllori, 3 (2002), ps. 25-39.

 “Aproximació a l’estudi del text de la Passió catalana de París”, Actas del VIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander, 22-26 de setembre de 1999, Santander, 2000, ps. 1195-1208.

 “La Passió catalana de París”, en col·laboració amb Marinela Garcia, Revista de Filología Románica, 20 (2003), ps. 235-266.

 “La versió catalana del Llibre dels Set Savis de RomaActes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, vol.2, a cura de Rafael Aelamny, Joseph Lluís Martos i Josep M. Manzanaro, 2005, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, ps. 1079, 1083

 “Les poesies catalanes de Mossén Avinyó del Ms. B2280 de la Hispanic Societyof America”, Cultura Neolatina, 46, fasc. 1-2, 2006, ps. 105-140

“Algunes notes sobre la recepció del Calila e Dimna al català i la Doctrina d’en Pacs, Randa,  60. Homenatge Jordi Carbonell, 2007 ps. 27-39

“La tradició poètica i moralitzant del cérvol. La poesia 89 de March”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LIV. Homenatge a Joseph Gulsoy, 1, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ps. 73- 105

“Àngel Aguiló i la tradició manuscrita del Llibre dels Fets”, El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, a cura de Germà Colón i Tomàs Marínez, Castelló, Fundació Germà Colón, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ps. 335-348

 “La paròdia jurídica en Lo Somni de Joan Joan” Caplletra, 46, 2009, ps. 89-114

 “Música i cinema. Característiques i peculiaritats de la banda sonora d`Excalibur de John Boorman (1981)”, L’edat mitjana en el cinema i en la novel·la històrica, a cura de Josep Lluís Martos i Marinela Garcia, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, ps. 197-212

 
Ediciones en formato digital dentro de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

Col·loqui de dames(2006)

Disputa de Viudes i Donzelles (2006)

La formació del cavaller (caps.40-97). Tirant a Anglaterra (2006)

Les aventures de Rodes i Sicília. El preludi a la gran aventura de Constantinoble (2206)

Tirant lo Blanc. Exemplar NY1 de l’edició de 1490 (2006)

Lo procés de les olives e disputa de joves e vell (2005)

Lo somni de Joan

 

 

 

Department of Catalan Studies


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464