Saltar apartados

Hèctor Càmara Sempere

Categoría administrativa:

Profesor Ayudante Doctor

Perfil:

Lengua catalana y literatura catalana medieval

 

 • DATOS DE CONTACTO

Dirección electrónica: hector.camara@ua.es

Teléfono +34 965 90 34 00

Extensión: 2218

Ubicación del despacho: 2ª planta de la Facultad de Educación (Código Sigua: 0702P2037)

Horario de tutorias: martes y jueves de 12:00 a 14:00 (primer cuatrimestre)

 

DOCENCIA: 2018/19

INVESTIGACIÓN ACTUAL

BREVE CURRÍCULUM

 

 • DOCÈNCIA 2018/19

17556 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN grupo 1 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN grupo 1 (PRA)

17556 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN grupo 2 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN grupo 1 (PRA)

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA grupo 2 (TEO)

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA grupo 2 (PRA)

 

 • DOCÈNCIA 2017/18

29066 CATALÁN: LENGUA, CULTURA Y COMUNICACIÓN grupo 1 (TEO)

29066 CATALÁN: LENGUA, CULTURA Y COMUNICACIÓN grupo 1 (PRA)

17556 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN grupo 1 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ grupo 1 (PRA)

17556 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN grupo 2 (TEO)

17556 TALLER DE CREACIÓN VERBAL EN CATALÁN grupo 1 (PRA)

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA grupo 2(TEO)

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA grupo 2 (PRA)

 

 

 • DOCENCIA 2016/17

17016       TEATRO DE CREACIÓN VERBAL CAT. grupo 4 (PRA)

17403       TRABAJO FIN DE GRADO (INF/PRIM) (PRA)            

12178       TRABAJO FIN DE MÁSTER (MÁSTER DE SECUNDARIA)

32512       LENG. CAT. PARA LA TRAD. I grupo 01 (TEO)                            

32512       LENG. CAT. PARA LA TRAD. I grupo 01.1 (PRA) 

                   

 • INVESTIGACIÓN ACTUAL

 • Literatura catalana medieval de temática religiosa
 • Misteri d’Elx

 

 • BREVE CURRÍCULUM

1. Formación académica

 • Licenciado en Humanidades, Universidad de Alicante (2004)
 • Estudios de doctorado en el programa «Interuniversitari en estudis filològics interdisciplinaris (Filologia Catalana i afins)».
 • Diploma d’Estudis Avançats (2006)
 • Doctor en Filología Catalana (2013) con una tesis que lleva por título El Flos sanctorum romançat. Edició crítica dels incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea de Jacobus de Voragine

2. Grupos de investigaciones actuales

 • Els escriptors i la impremta en el pas del segle XV al XVI (Dra. Marinela Garcia Sempere)
 • Literatura Catalana Medieval (Dr. Rafael Alemany Ferrer).

3. Últimas publicaciones y comunicaciones

3.1. Publicaciones

 • «Reflexions sobre l’estat actual de la Festa d’Elx», Revista Valenciana de Folclore, 2 (2001), p. 10-17.
 • «Aproximació al vocabulari de la Festa d’Elx», La Rella, 14 (2001), p. 75-98.
 • «El Misteri d’Elx: ritu i festa», en Josep Lluís Sirera (ed.), La Festa i Elx. Actes del Seminari celebrat del 29 al 31 d’octubre de 2002 amb motiu del VII Festival de Teatre i Música Medieval d’Elx, Institut Municipal de Cultura, 2004, p. 63-76.
 • «La Festa o Misteri d’Elx: d’una celebració popular a un espectacle turístic», Revista Valenciana d’Etnologia, 2 (2007), p. 147-160.
 • «El “mite de fundació” en la Festa o Misteri d’Elx», La Rella, 20 (2007), p. 59-74.
 • «"Algun misteri amagat, vol Déu nos sia revelat": l’estudi del Misteri d’Elx per intel·lectuals valencians i catalans de finals del segle XIX», en Joan Borja i Joan Armangué (eds.), Folklore i romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, Grafica del Parteolla, Càller, p. 49-65.
 • «“Àngel plaent e yluminós”: un do en blanc en el Misterid’Elx», en Josep Lluís Sirera (ed.), Estudios sobre teatro medieval, Parnaseo - PUV, València, 2008, p. 25-40.
 • «L’assumpció en la Vita Christi d’Isabel de Villena», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 13 (2008), p. 39-54.
 • «La Festa d’Elx en el segle XVII. El context del rescripte pontifici de 1632», Revista del Vinalopó, 11 (2008), p. 209-220.
 • «La Rella 1983-2008. Catàleg», La Rella, 21 (2008), p. 169-192.

3.2. Comunicaciones

 • «La investigació del Misteri des d’Elx: present i futur» (mesa redona), La investigación sobre el Misteri: un primer estado de la cuestión, Càtedra Misteri d’Elx (Universitat Miguel Hernández), Elx, 30-10-2006.
 • «Quan baixa l’àngel refresca» (conferència), La trastienda del Misteri (curs d’estiu), Càtedra Misteri d’Elx (Universitat Miguel Hernández), Elx, 10-08-2007.
 • «El Flos sanctorum romançat. Els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea», XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Associació Hispànica de Literatura Medieval – Universidad de Extremadura, Càceres, 25/09/2007 - 29/09/2007.
 • «El Misteri d’Elx es fa cinema: l’interés per la Festa a través del cel·luloide», Col·loqui Internacional Vigència de l’edat mitjana: cinema i novel·la històrica, Associació Hispànica de Literatura Medieval - IIFV, Alacant, 29/31-10-2008.
 • «Referencias bíblicas en el Misteri d’Elx», Congreso Internacional La Biblia en el teatro español, Cilengua, San Millán de la Cogolla, 24/11/2008 - 29/11/2008

Department of Catalan Studies


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464