Saltar apartados

Gabriel Sansano i Belso

Categoría administrativa:

 Catedrático de Universidad

Perfil:

Literatura contemporánea

Historia y crítica del teatro 

 

DATOS DE CONTACTO

Dirección electrónica biel@ua.es

Teléfono: +34 965 90 3942

Extensión: 3942

Fax: +34 96 590 9330

Dirección postal: Facultad de Filosofía y Letras, 3a planta, Despacho 4, Universitat d'Alacant, Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n, E- 03690 Sant Vicent del Raspeig.

Ubicación del despacho: Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Letras, edificio I, 3ª planta (Código Sigua: 0020P3015)

 

DOCENCIA: 2019/20

INVESTIGACIÓN ACTUAL

BREVE CURRÍCULUM

 

DOCÈNCIA 2019/20

29033 TEO I PRÀ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (TE0)

29033 TEO I PRÀ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (PRA)

30023  INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES TEATRALS (CATALÀ) (TEO)

30023  INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES TEATRALS (CATALÀ) (PRA)

30043  LITERATURA CATALANA SEGLE XIX (TEO)

30043  LITERATURA CATALANA SEGLE XIX (PRA)

 

DOCÈNCIA 2018/19

29033 TEO Y PRÁ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (TE0)

29033 TEO Y PRÁ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (PRA)

29099 TRABAJO DE FIN DE GRADO. GRADO EN HUMANIDADES

29599 TRABAJO DE FIN DE GRADO. GRADO EN ESTUDIOS ARABES E ISLÁMICOS

30023  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALAN) (TEO)

30023  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALAN) (PRA)

30043  LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (TEO)

30043  LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (PRA)

30599 TRABAJO DE FIN DE GRADO. GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES

31099 TRABAJO DE FIN DE GRADO. GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

31599 TRABAJO DE FIN DE GRADO. GRADO EN FILOLOGIA ESPAÑOLA

 

DOCENCIA 2017/18

29033 TEO Y PRÁ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (TE0)

29033 TEO  Y PRÁ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (PRA)

29099 TRABAJO DE FIN DE GRADO. GRADO EN HUMANIDADES

29599 TRABAJO DE FIN DE GRADO. GRADO EN ESTUDIOS ARABES E ISLÁMICOS

30023  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALAN) (TEO)

30023  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALAN) (PRA)

30043  LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (TEO)

30043  LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (PRA)

 

DOCENCIA 2016/17

12178    TREBALL FI DE MÀSTER -B ESPECIALITAT 13

29033    TEO I PRÀ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (TE0)

29033    TEO I PRÀ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (PRA)

30023  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALAN) (TEO)

30023  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALAN) (PRA

30032    LITERATURA CATALANA MODERNA (TEO)

30032    LITERATURA CATALANA MODERNA (PRA)

30043    LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (TEO)

30043    LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (PRA)

40402    PROFUNDIZACIÓN ESTUDIOS HISTORICOCULTURALES (TEO)

40402    PROFUNDIZACIÓN ESTUDIOS HISTORICOCULTURALES (PRA)

 

DOCENCIA 2015/16

Curso 2015/16 Visiting Fellow Department of Theatre and Performance, Golddsmiths, University of London/ Fitzwilliam College, University of Cambridge

DOCENCIA 2014/15

29033      TEO Y PRÀ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (PRA)                       

30023      INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALÁN) (TEO)        

30023      INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALÁN) (PRA)       

30043      LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (TEO)                                   

30043      LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (PRA)

30099      TRABAJO FIN DE GRADO LÍNEA FILOLOGÍA CATALANA (PRA)                                 

40402      PROFUNDIZACIÓN ESTUDIOS HISTORICOCULTURALES (TEO)             

 

DOCENCIA 2013/14

29033      TEO Y PRÁ LIT COMPARADA: LIT CATALANA (PRA)                       

30023      INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALÁN) (TEO)        

30023      INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALÁN) (PRA)       

30043      LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (TEO)                                   

30043      LITERATURA CATALANA SIGLO XIX (PRA)                                   

40402      PROFUNDIZACIÓN ESTUDIOS HISTORICOCULTURALES (TEO)             

40402      PROFUNDIZACIÓN ESTUDIOS HISTORICOCULTURALES (PRA)   

 

  • INVESTIGACIÓN ACTUAL
  • Historia y crítica del teatro
  • Formes de teatro popular
  • Sainete valenciano
  • Literatura y cultura catalanas de la Edad Moderna
  • Literatura y cultura catalanas contemporáneas (siglo XIX)
  • Literatura y cultura populares

BREVE CURRÍCULUM

 

1. Biografia acadèmica

Vam iniciar els nostres estudis universitaris a la Universitat de València l'any 1981, en la qual ens vam llicenciar en Filologia Hispànica (secció Valenciana) l'any 1985. L'any següent vam obtenir una plaça d'Ajudant d'Escola Universitària de la Universitat d'Alacant, on vam presentar la nostra tesi de llicenciatura, Obra teatral valenciana de Martí Domínguez Barberà (1908-1984): Les Malaenes, sota la direcció del Dr. Jaume Pérez Montaner (UV), amb la qual vam iniciar els nostres estudis sobre història literària i literatura dramàtica. Uns anys després vam defensar la tesi de doctorat, La dramatúrgia popular valenciana del segle XVIII: el teatre breu, sota la direcció del Dr. Josep Lluís Sirera (UV), amb la qual vam obtenir el grau de doctor en Filologia Catalana, amb menció de Doctor Europeu (2008), per la Universitat d'Alacant. Abans, però, vam fer una estada predoctoral a la Università degli Studi di Firenze i a la Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Aquests dos treballs emmarquen en bona mesura els nostres interessos investigadors sobre literatura dramàtica, història de l'espectacle, teatre popular i anàlisi i edició de textos dramàtics. Al capdavall, l'estudi de les formes de diversió de la nostra societat, passada i present.

Poc després de defensar la memòria de llicenciatura, vam obtenir una plaça de professor Titular d'Escola Universitària i, el 2008, la de professor Titular d'Universitat. L'any 2017 vam guanyar una càtedra de Filologia Catalana, amb un perfil d'història i crítica del teatre.

Deixant de costat les estades de Teaching Staff/Erasmus i Erasmus Plus, la participació en diferents congressos, col·loquis, seminaris i cursos en diversos països i universitats, hem realitzat estades llargues de recerca i de formació en alguns centres universitaris, com:

Visiting Scholar, Dept. of Spanish, Italian & Portuguese, University of Virginia (setembre 2009-juny 2010);

Visiting Fellow, Dept. of Theatre & Performance, Goldsmiths, University of London (juliol 2015-gener 2016);

Visiting Fellow, Fizwilliam College, University of Cambridge (setembre 2015-juny 2016).

 

2. Línies d'investigació

Durant uns anys vam combinar l'interés pel teatre contemporani amb la investigació sobre l'evolució de la tradició teatral catalana, especialment de l'època moderna, període durant el qual vam participar en diversos projectes de recerca dirigits pels professors August, Bover, Albert Rossich o Pep Valsalobre. 

Un millor coneixement de la tradició teatral dels segles XVII i XVIII, ens va dur a aprofundir en l'estudi del naixement del teatre català modern vuitcentista, especialment durant la primera meitat del segle XIX. Resultat d'aquesta recerca van ser els projectes que feren possible la base de dades Teatre popular valencià Teatre Popular Valencià [http://iifv.net/wiki/index.php?title=P%C3%A0gina_principal] que encara hui dia són de consulta obligada per a qualsevol investigador que s'interesse pel teatre breu valencià del segle XIX i primera meitad del XX.

Paral·lelament vam constituir un grup de recerca, ara denominat «Memòria, Identitat i ficcions», integrat per experts de diversos departaments, interdisciplinari, del qual som l'Investigador Principal (IP), adscrit a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). Més recentment, hem contrtibuït a crear el «Fons Teatral Valencià» de la Biblioteca de Filosofia i Lletres (https://biblioteca.ua.es/va/troba-informacio/col-leccions-especials/fons-teatral-valencia.html).

Sense abandonar l'interés per l'escena vuitcentista, és cert que en els últims anys la nostra investigació s'ha desplegat en dues línies preferents. La línea d'investigació sobre els models textuals de la literatura dramàtica actual. En aquest sentit hem dirigit (o codirigit) les diverses edicions del Simposi Internacional d'Arts Escèniques que cada tres anys se celebra a la Universitat d'Alacant (2006, 2009, 2012, 2016 i 2019).

La segona centrada en l'interés per la memòria democràtica i les seues formes o poètiques en la literatura i l'escena actuals, però des d'una perspectiva interdisciplinària. Des d'aquest marc, coordinem l'equip interdisciplinari de recerca «Història i Poètiques de la Memòria» (HISPOME), 2013-actualitat, que ha organitzat alguns congressos internacionals i cinc seminaris monogràfics dels quals han resultats diverses publicacions.

Actualment treballem sobre la literatura dramàtica contemporània i comparada.

 

3. Direcció de tesis, treballs de màster i treballs de fi de grau

Ham tutoritzat TFG i TFM sobre història del teatre, teatre aplicat a l'ensenyament, memòria democràtica i ensenyament, teatre i literatura popular i literatura vuitcentista.

 

4. Col·laboració en investigació

Hem participat en el Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE) (Generalitat de Catalunya, 2009-2013), formem part de la Comissió Científica i de la Comissió Investigadora del Projecte de Recerca d'Arts Escèniques Catalanes (PRAEC), impulsat per l'Institut del Teatre de Barcelona.

Com a investigador, som membres de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), hem estat book review editor de Catalan Review (2010-2015) i membre del consell de redacció de Caplletra.

Finalment, hem estat avaluador extern de revistes acadèmiques (Afers, Quaderns de Filologia, Els Marges, Catalonia, Journal of Catalan Studies, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, entre altres), i formem part de diversos comités científics i editorials (Estudis Escènics, Escena Valenciana, o de la "Col·lecció Patrimoni Literari", de la URV).

 

5. Publicacions (selecció) 

5.1. Llibres propis

(2021) Josep Artís i Balaguer, Tres segles de teatre barceloní («El Principal» a través dels anys). Transcripció, estudi preliminar, transcripció, edició i notes de Gabriel Sansano. Lleida / Barcelona/Alacant: Punctum / Universitat de Barcelona / Institut del Teatre / Universitat d'Alacant. (en premsa)

(2009) Un cabàs de rialles. Entremesos i col·loquis dramàtics valencians del segle XVIII, Valls, Cossetània.

 

5.2. Llibres col·lectius editats

(2020)            John London & G. Sansano (eds.), Acting Funny on the Catalan Stage / El teatre còmic en català (1900-2015), London, Peter Lang.

(2019)            Isabel Marcillas i Biel Sansano (eds.), Dramatúrgies contemporànies per a la igualtat: autories, escenificacions, recepcions. Una visió comparatista, València, Universitat de València.

(2018)            Silenci, oblit i preservació de la memòria democràtica. Una aportació tranversal, Universitat d'Alacant.

(2017)             G. Sansano, I. Marcillas, Juan-Boris Ruiz-Núñez (eds.), Historia i poètiques de la memòria: La violència política en la representació del franquisme, Alacant, Universitat d'Alacant.

(2016)            La Festa d'Elx, Alacant, Universitat d'Alacant.

(2012)             Dossier «La literatura y cultura catalanas en el siglo XVIII. Estado de la cuestión», Dieciocho. Hispanic Enlightenment, 35.1 (Spring), 89-197.

 

5.3. Capítols 

(2020) "Theatre Spaces in Barcelona, 1800-1850", dins E. Martí-López (ed.), The Routledge Companion to Nineteenth-Century Spain, London and New York, 231-264.

(2019)             "Una apatxe en temps sinistres", dins Helena Tornero, Helena Tornero Brugués (2008-2018), Tarragona, Arola Editors, 11-19.

(2016) "First Spanish Republic and Society. Theatre in Valencia (1873-1874). A first approach", dins Emili Samper (ed.), The Myths of the Republic, Kassel, Edition Reichenberger, 41- 58.

(2014) "Ficció, una gran festa del cine i la literatura", dins P. Alapont-C. Alberola, Ficció, Alzira, Edicions Bromera, 9-31.

(2014) «Quaranta anys de complicitat en l'escriptura dramàtica: Rodolf i Josep Lluís Sirera (1971-2011)», dins Actes de la III Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals. Rodolf Sirera (València 2012), València, AVL, 27-37.

(2013) "Vicenç Albertí i la reescriptura del teatre popular espanyol de l'últim terç del segle XVIII. A propòsit d'El criat de les obligacions i altres obres", dins Josefina Salord (coord.), Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme. Vol II. Barcelona/Palma, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Edicions UIB, 174-204.

(2011) "El teatre abans del Romanticisme", dins Albert Rossich (dir.), Panorama Crític de la Literatura Catalana, vol. III, Edat Moderna, Barcelona, Edicions Vicens Vives, 473-486.

 

5.4. Articles en revistes acadèmiques

(2014) "De fosses i fantasmes. Memòria, trauma i identitat en l'escena catalana actual", Journal of Catalan Studies (JOCS), 17. ISSN 1139-0271. http://anglo-catalan.org/oldjocs/17/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf/01%20Sansano.pdf [darrera consulta: 22 d'agost de 2017]

(2010) "Francesc Renart i Arús (1783-1853) i els orígens del teatre català vuitcentista", Catalan Review, XXIV, 171-188.

(2009) "De l'herència barroca al quadre de costums: les primeres passes del teatre vuitcentista (1770-1845)", Anuari Vedaguer, 17, 439-456.

 

6. Beques rebudes, premis i distincions

- Alacant i la recuperació de la memòria democràtica. 80 Aniversari del bombardeig del Mercat (JSRDUN/2018/2).

- IV Seminari Internacional d'Història i Poètiques de la Memòria: Llocs i paisatges de la memòria (JSRDUN/2017/2-1).

- Accions de recuperció de la memòria històrica en el marc de la Universitat d'Alacant (JUSTICIA/2016/01).

- Història i Poètiques de la Memòria: La violencia política en la representació del franquisme (1977-2007) (GRE13-29).

 

http://orcid.org/0000-0002-1564-4162

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/sansano-i-belso-gabriel/22542

 

 

 

 

 

 

Department of Catalan Studies


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464