Saltar apartados

Eduard Baile López


Eduard Baile

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría administrativa:

Profesor Contratado Doctor

Perfil:

Lengua Catalana

 

DATOS DE CONTACTO

Dirección electrónica: ebaile@ua.es / eduard.baile@gmail.com

Teléfono: +34 96 590 3400

Extensión: 2218

Fax: +34 96 590 9330

Ubicación del despacho: 2ª planta de la Facultad de Educación (Código Sigua: 0702P2037)

 

DOCÈNCIA 2020/21

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA grup 3 (PRA)

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA grup 4 (TEO)

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA grup 4 (PRA)

16830 LLENGUA CATALANA AP. A CC A F E grup 01 (TEO)

16830 LLENGUA CATALANA AP. A CC A F E grup 01 (PPR)

16830 LLENGUA CATALANA AP. A CC A F E grup 01 (PTG)

30121 PRÀ DE LA NORM. CAT. (Fils.) grup 01 (TEO)

30121 PRÀ DE LA NORM. CAT. (Fils.) grup 01 (PPR)

30121 PRÀ DE LA NORM. CAT. (Fils.) grup 01 (POR)

 

BREVE CURRÍCULUM

 

1. Biografia acadèmica

Eduard Baile López (Alacant, 1980) es llicencià en Filologia Catalana pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant (10/10/2003), on exerceix com a 'Professor Contractat Doctor'. Posteriorment, s'hi doctorà, dins del programa “Llengua i Literatura Catalanes”, amb la tesi Diccionari específic dels substantius i dels adjectius del ‘Tirant lo Blanc’, dirigida pel Dr. Rafael Alemany Ferrer (10/05/2013). Així mateix, forma part dels grups d’investigació ‘Recerca de Literatura Contemporània’ i ‘Estudis Transversals’; anteriorment, pertangué al grup ‘Literatura catalana medieval’ (LICATMED).

Des del punt de vista de la responsabilitat administrativa, a hores d'ara és membre de l'equip directiu del Departament assenyalat en qualitat de secretari. D'altra banda, des de l'any 2011 és coordinador acadèmic de les jornades de còmic de la UA denominades Unicòmic; i director de l'Aula de Còmic de la mateixa universitat des que es fundà a l'octubre del 2017. Finalment, val a dir que dirigí la secció alacantina de la Unitat per a l'Educació Multilingüe, depenent de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, entre juny del 2016 i març del 2020.

Com a docent, ha impartit classe en assignatures de normativa lingüística en el marc de diversos Graus d'aquesta mateixa institució universitària, tant de pertanyents a la Facultat de Filosofia i Lletres (Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics, i Traducció i Interpretació) com de la Facultat d'Educació (Educació Infantil, Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport), a la qual és adscrit.

 

2. Línies d’investigació

Arran la tesi doctoral, durant molts anys la línia principal d'investigació d'Eduard Baile girà sobre la lexicografia medieval, incloent-hi un vessant vinculat a l'estudi de la cultura medieval respecte a la cuina o la pràctica militar.

Posteriorment, l'experiència docent, que quasi sempre s'ha vinculat a assignatures de la Facultat d'Educació, ha comportat que el seu centre d’interés es desvie cap a la reflexió pedagògica. En aquesta línia s'inscriu, per exemple, un monogràfic, coordinat juntament amb Dari Escandell Brotons, titulat “Educació literària”, per al núm. 7 d'Ítaca. Revista de Filologia, editada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant l'any 2016 (ISSN-e: 2172-5500) i que es pot localitzar en xarxa (https://itaca.ua.es/issue/view/2016-n7-educacio-literaria). Així mateix, ha sigut coordinador de diverses xarxes docents d'investigació universitària al voltant de la implementació didàctica del còmic en relació amb l'educació literària i la conformació d'un cànon artístic i d'un cànon escolar d'aquest mitjà: així, en el curs 2015-2016 fou, per primera volta, coordinador del grup de treball “Cómic como instrumento didáctico. La narración gráfica en ámbito universitario”, després de la qual cosa ha dirigit diverses iteracions fins a la que correspon al curs 2019-2020, que es denomina “Coneixement del cànon artístic del còmic a les aules universitàries: possibilitats didàctiques. Anàlisi comparada de diverses universitats”.

Precisament, és aquesta línia d'investigació dedicada al còmic la que ara compta amb major rellevància en la seua activitat acadèmica, especialment en relació amb el procés de lectura multimodal que en caracteritza el llenguatge com des de la perspectiva dels estudis culturals. En aquest sentit, com ja s'ha esmentat, cal apuntar que actua: d'una banda, com a coordinador acadèmic d'Unicòmic, associació investigadora a partir de la qual s'organitzen jornades especialitzades de tipologia diversa, incloent-hi cursos d'estiu i congressos internacionals (https://web.ua.es/va/unicomic/congres-unicomic.html); d'altra banda,  com a director de l'Aula de Còmic de la Seu Ciutat d'Alacant de la Universitat d'Alacant (https://web.ua.es/va/aulacomic/aula-de-comic-universitat-d-alacant.html). Destaquem, també, que forma part del grup d'investigadors (concretament, respecte al Working Group 3-Iberian Comics as a Form of Intercultural Dialogue) del projecte europeu COST denominat Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area (acrònim iCOn-MICS, codi OC-2019-1-23925).

Complementàriament, anotem la tasca com a coordinador d'un monogràfic “Còmic i literatura” (https://itaca.ua.es/issue/view/2012-n3-comic-i-literatura) per al núm. 3 d'Ítaca. Revista de Filologia l'any 2012 (ISSN-e: 2172-5500); d'un compendi (https://issuu.com/lijibero/docs/revista_lij_ibero_06), en col·laboració amb José Rovira-Collado i Ramón F. Llorens, per al núm. 6 de la revista LIJ Ibero. Revista de Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea (ISSN-e: 2448-7848) en 2018; i, per a concloure, d'un tercer conjunt d'articles en col·laboració amb  José Rovira-Collado, titulat “Cómic y educación” (https://www.tebeosfera.com/numeros/tebeosfera_2016_acyt_-3_epoca-_10.html), per al núm. 10 de la 3a època de la revista Tebeosfera en 2019 (ISSN-e: 1579-2811).

 

3. Direcció de tesis, treballs de màster i treballs de fi de grau

Pel que fa als Treballs de Fi de Grau, ha sigut tutor de 15 treballs entre els cursos 2013-2014 (5); 2014-2015 (3); 2015-2016 (1); 2016-2017 (1); 2017-2018 (2); 2018-2019 (1); i 2019-2020 (2); tots en el Grau de Mestre en Educació Infantil, sobretot quant a aspectes d’aprenentatge de la llengua però, escadusserament, respecte a l’ensenyament de la LIJ.

Pel que té a veure amb els Treballs de Fi de Màster en el marc del Màster Universitari en professorat d’Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes), hi ha tutoritzat 5 treballs entre els cursos 2014-2015 (3) i 2017-2018 (2), majoritàriament respecte a les aplicacions didàctiques del còmic per a l’aprenentatge de la literatura.

Finalment, cal indicar que, en aquest mateix curs 2018-2019, ha participat, amb docència compartida amb José Rovira-Collado, en el Máster Propio en Cómic y Educación de la Universitat de València, més específicament en el mòdul 4 ‘El cómic en el aula de secundaria’. Aquest Màster comptarà amb una segona edició durant el curs 2019-2020 i, previsiblement, en anys posteriors, sempre amb aquesta unitat en actiu.

 

4. Col·laboració en investigació

A més de les activitats derivades de la coordinació acadèmica del grup Unicòmic i de l'Aula de Còmic, ambdós casos radicats a la UA, i de les quals ja s'ha informat en altres punts d'aquest CV, val a dir que Eduard Baile és membre de la Plataforma Académica sobre el Cómic en Español-PACE (https://pace.hypotheses.org/) i de  l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-AILLC (https://www.iec.cat/institucio/entrada.asp?c_epigraf_num=10028). Per bé que ja no actualment, en el passat també ha sigut membre de l'Asociación Hispánica de Literatura Medieval-AHLM.

D'altra banda, al marge de la coordinació de diverses xarxes docents, també descrites en altres apartats, cal afegir-hi que ha sigut coordinador de la revisió lingüística de La Rella. Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (ISSN: 0212-6443) entre els números 26 (2013) i 30 (2017); membre del projecte denominat com a Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de todos los testimonios manuscritos e impresos en su contexto literario (FFI2014-52380-C2-1-P) entre el 2015 i el 2018, i amb Llúcia Martín Pascual com a IP; i membre de l’equip responsable del web BILICAME (http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/), derivat del projecte I+D Corpus bibliogràfic informatitzat de la literatura catalana medieval, I (FFI2008-00826/FILO), dirigit pel Dr. Rafael Alemany Ferrer (2009-2011).

Finalment, indiquem també algunes responsabilitats organitzatives d'events acadèmics com ara: president, juntament amb Viviane Alary, Noelia Ibarra, Álvaro Pons i José Rovira-Collado, d’Unicòmic XXIII. II Congrés Internacional d’Estudis Universitaris sobre el Còmic, organitzat pel Departament de Filologia Catalana i el Departament d’Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d’Alacant (11/03/2021 - 13/03/2021), a més de la Université Clermont Auvergne i de la Universitat de València; president, juntament amb Viviane Alary, Álvaro Pons i José Rovira-Collado, d’Unicòmic XX. Congrés Internacional d’Estudis Universitaris sobre el Còmic, organitzat per les mateixes institucions suara citades (27/09/2018 - 29/09/2018), a més de la Université Clermont Auvergne i de la Universitat de València; codirector, juntament amb Antoni Maestre Brotons, de les Jornades sobre el zombi (una metàfora global per al segle XXI), organitzades pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant (07/07/2016 - 08/07/2016); codirector, juntament amb Antoni Maestre Brotons, del curs d’estiu Terror, fantasia i ciència-ficció per a infants i joves: crítica i didàctica (13/07/2015 - 16/07/2015); codirector, juntament amb Antoni Maestre Brotons, del curs Còmic com a element didàctic III. Didàctica de les llengües: plurilingüisme a l’aula, organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant (25/02/2015 - 18/03/2015); i codirector, juntament amb Antoni Maestre Brotons, del curs d’estiu Música, ficció audiovisual, còmic i literatura digital. Actualitat, relacions transmediàtiques i aproximació crítica (14/07/2014 - 17/07/2014).

 

5. Publicacions (selecció)

5.1. Coordinació de monogràfics

1. (2019): Coordinador principal, en col·laboració amb José Rovira-Collado (coordinador secundari), del núm. 10, 3a època, de la revista Tebeosfera [= monogràfic “Cómic y educación”]. ISSN-e: 1579-2811. En xarxa: https://www.tebeosfera.com/numeros/tebeosfera_2016_acyt_-3_epoca-_10.html

2. (2018): Coordinador principal, en col·laboració amb José Rovira-Collado i Ramón F. Llorens García (coordinadors secundaris), del monogràfic de tardor-2018 sobre còmic per a la revista LIJ Ibero. Revista de Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. ISSN-e: 2448-7848. En xarxa: https://issuu.com/lijibero/docs/revista_lij_ibero_06 

3. (2016): Coordinador secundari, en col·laboració amb Dari Escandell Brotons (coordinador principal), del núm. 7 de la revista Ítaca. Revista de Filologia [= dossier “Educació literària”], editada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. ISSN-e: 2172-5500. En xarxa: https://itaca.ua.es/issue/view/2016-n7-educacio-literaria

4. (2012): Coordinador del núm. 3 de la revista Ítaca. Revista de Filologia [= dossier “Cómic i Literatura”], editada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. ISSN-e: 2172-5500. En xarxa: https://itaca.ua.es/issue/view/2012-n3-comic-i-literatura

 

5.2. Capítols de llibre

1. (2019a): Eduard Baile López, “A List of Adaptations of Tirant lo Blanc into Comic Medium”, Current Perspectives on Literary Reading, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, p. 162-172. ISBN: 978-90-272-0451-6 (HB); 978-90-272-6184-7 (e-book).

2. (2019b): Eduard Baile López, “Una propuesta inicial de canon para analizar la literatura desde el cómic”, dins Además de la palabra: aproximaciones interdisciplinares a los estudios literarios, Alacant, Universitat d’Alacant, p. 235-246. ISBN: 978-84-17422-63-9. En xarxa: http://www.cervantesvirtual.com/obra/ademas-de-la-palabra-aproximaciones-interdisciplinares-a-los-estudios-literarios-952693/

3. (2019c): José Rovira-Collado / Eduard Baile López, “Imaginarios submarinos en cómic: literatura y mitología en Namor y Aquaman”, dins Imaginarios de la naturaleza y de la cultura del agua. Paradigmas científicos y planteamientos didácticos, Madrid, Red Internacional de Universidades Lectoras / Marcial Pons, p. 203-222. ISBN 978-84-9123-700-6.

4. (2016a): Eduard Baile López, “Cómo Robert E.Howard salvó a Marvel: la literatura de espada y brujería como agente renovador en el cómic”, dins Sagas, distopías y transmedia: ensayos sobre ficción fantástica, Conca, Universidad de León / Red Internacional de Universidades Lectoras / Editorial Marcial Pons, p. 143-156. ISBN: 978-84-9773-775-3.

5. (2016b): José Rovira-Collado / Eduard Baile López, “Censura en el humor gráfico: ser o no ser Charlie”, dins Prohibido leer: La censura en la literatura infantil y juvenil contemporánea, Conca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 413-420. ISBN: 978-84-9044-259-3.

6. (2014): Eduard Baile López, “Comentaris sobre alguns mots del Tirant lo Blanc”, dins Miscel·lània Jordi Bruguera, 2 [= Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXVIII], Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 35-40. ISBN: 978-84-9883-703-2.

7. (2012a): Eduard Baile López, “Apunts sobre el lèxic de les fortificacions en el Tirant lo Blanch”, dins Miscel·lània Albert G. Hauf, 3 [= Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXIV], Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 183-202. ISBN: 978-84-9883-484-0.

8. (2012b): Eduard Baile López, “L’art culinària en el Tirant lo Blanch: alimentació i costums a taula”, dins Nuevos estudios multidisciplinares sobre historia y cultura medieval: fuentes, metodología y problemas / Nous estudis multidisciplinaris: fonts, metodologia i problemàtiques, Múrcia, Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia / Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, p. 79-91. ISBN: 978-84-8371-863-6.

9. (2012c): Eduard Baile López, “La adjetivación en el teatro bíblico catalán veterotestamentario”, dins La Biblia en el teatro español, Vigo (Pontevedra), Editorial Academia del Hispanismo, p. 157-168. ISBN: (13) 978-84-15175-40-7.

10. (2010a): Eduard Baile López, “Apunts sobre la llengua d’Arnau de Vilanova: antiescolasticisme i mecanismes lèxics explicatius”, dins La llengua catalana en temps de Jaume I, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, p. 11-36. ISBN: 978-84-8021-736-1.

11. (2010b): Eduard Baile López, “Amau a qui us ama (nòtules sobre el lèxic eroticoamorós del Tirant lo Blanch)”, dins Miscel·lània Joaquim Molas, 5 [= Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. LX], Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 73-88. ISBN: 84-9883-236-5.

 

5.3. Articles en revistes

1. (2020): Eduard Baile López, “En el cómic nadie puede oír tus gritos: a propósito de las adaptaciones del cine al cómic”, Quaderns de cine, 15 [= “Cómic y cine”], p. 25-44. ISSN: 1888-4571.  En xarxa: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/107315  

2. (2019): Eduard Baile López, “La distopia com a paròdia: l’exploració gràfica de Lavínia 2016 o la guerra dels poetes,”, L'Aiguadolç, 48 [= “Dossier: Literatura, ciència i ficció”], p. 85-100. ISSN: 1131-5105. ISSN-e: 2386-7388.

3. (2016): Eduard Baile López / Hèctor Càmara Sempere, “El català com a L2: l'aprofitament de les TIC per a l'aprenentatge lingüístic en un context castellanitzat”, Temps d’educació, 51, p. 139-153. ISSN: 0214-7351. En xarxa: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/63077   

4. (2015): Eduard Baile López, “Al voltant de les traduccions de nove%u0140la gràfica al català: reflexions sobre el fenomen editorial, proposta de catàleg i possibles repercussions”, Anuari TRILCAT: estudis de traducció, recepció i literatura catalana ontemporània, 5, p. 3-20. ISSN-e: 2014-4644. En xarxa: https://projectetraces.uab.cat/tracesbd/trilcat/2015/trilcat_a2015n5p3.pdf

5. (2013): Eduard Baile López, “Sobre el uso de referencias culturales en Swamp Thing de Alan Moore”, Tebeosfera, 10 [2a època]. ISSN-e: 1579-2811. En xarxa: http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/notas_sobre_algunas_referencias_culturales_en_swamp_thing_de_alan_moore.html.

6. (2012a): Eduard Baile López, “Se mueve como un guepardo y brilla como una estrella: “Omaha”, the Cat Dancer o cómo integrar el sexo explícito como recurso narrativo y de desarrollo psicológico en un cómic”, Tebeosfera, 9 [2a època] [= “Dossier: La mujer como objeto erótico en la historieta”]. ISSN: 1579-2811. En xarxa: www.tebeosfera.com/documentos/textos/se_mueve_como_un_guepardo_y_brilla_como_una_estrella_omaha_the_cat_dancer.html

7. (2012b): Eduard Baile López, “Fonaments catalans en la construcció de la historieta clàssica a l’Estat espanyol”, Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans, 25 [= “Dossier: Els còmics a les terres catalanes / Barcelona com a capital del còmic hispà”], p. 3-29.  ISSN: 0932-2221. En xarxa: http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/cat/2012.htm

8. (2012c): Eduard Baile López, “Una mostra de la traducció de còmics al català: el cas de Maus. Relat d’un supervivent”, Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans, 25 [= “Dossier: Els còmics a les terres catalanes / Barcelona com a capital del còmic hispà”], p. 105-128.  ISSN: 0932-2221. En xarxa: http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/cat/2012.htm

9. (2009): Eduard Baile López, “Repertori d’aliments en el Tirant lo Blanch: e dinaren-se ab molt gran plaer”, Tirant, 12, p. 5-31. ISSN-e: 1579-7422. En xarxa: http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.12/Art_1_Baile_Aliments.pdf

 

6. Beques rebudes i premis

Fou becari d’Investigació FPI (Generalitat Valenciana) primer de juliol del 2004 al 30 d’abril del 2008 (entre el primer de gener del 2007 i el 30 d’abril del 2008, amb contracte d’investigador en formació (C-FPI-GV), que comportava un tipus de règim jurídic ‘laboral investigador’ i temps complet de 8 hores al si del Departament de Filologia Catalana). Abans, però, amb referència UA2004-53232706, obtingué una beca predoctoral de convocatòria interna de la Universitat d’Alacant.

 

Department of Catalan Studies


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464